Followers

Saturday, October 15, 2016

Sekularisasi-Liberalisasi Dalam Gerakan IslamJangan takut pada sekularisme”
Erdogan

Dalam penulisan kita dapat

 1.   Mengetahui tentang sekularisasi-liberalisasi kelompok Islam
 2.   Pasca Islamisme-Pragmatisme-Liberalisme

“...dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Surah at Taubah:40)

Penulis tertarik dengan penafsiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat tentang istilah kalimatullah dalam ayat di atas. Menurut beliau, apabila disebut kalimatullah, ia membawa maksud bahawa seluruh ajaran Islam adalah satu ajaran yang padu sehingga kesemuanya tidak boleh dibelah bahagi atau dipotong-potong menurut kehendak hawa nafsu. Jika al Quran itu dikerat-kerat atau dipotong-potong antara satu sama lain, maka al Quran tidak dapat dihayati. Perkara ini menunjukkan bahawa Islam itu syumul mencakupi seluruh aspek kehidupan secara holistik.

Elemen-elemen sekular semakin menular dalam gerakan Islam seluruh dunia. Kita boleh belajar tentang sekularisme-pluralisme-liberalisme dan boleh ambil manfaat daripadanya tetapi untuk menjadi tunjang pemikiran, perlulah ditolak oleh para pendokong gerakan Islam. Paling menonjol pada hari ini ialah liberalisme. Paling malang apabila berlakunya sekularisasi-liberalisasi dalam gerakan Islam dan terdapat Islamis yang berjaya dipengaruhinya.

Cuba kita lihat, bagaimanakah pendekatan dan pemikiran tokoh yang terpengaruh dengan sekularisme?. Islam semakin jarang disebut, Islam hanya alat untuk mengukuhkan sekularisme, Islam dikesampingkan berbanding pemikiran dan pendekatan sekular. Perkaitan Islam dengan dunia semakin jauh. Kesyumulan Islam diratahi oleh sekularisme. Islam diucapkan untuk kemenangan politik sahaja.

Sekularisme meliputi semua buah pemikiran dan pendekatan serta nilai yang tidak bertunjangkan agama. Antara sekularisme termasuk liberalisme, sosialisme, post Islamisme, Inklusif, masyarakat sivil, ruang awam dan sebagainya. Bukannya kita tak boleh ambil kebaikan daripada konsep buah pemikiran Barat, cuma lakukanlah Islamisasi agar ia beraqidah dan tak meminggirkan Islam.

Ada kalangan kita memberi alasan bercakap dalam bahasa ‘orang’ sekarang atau dalam bahasa konteks semasa iaitu melihat audien. Pendokong Islam perlu bercakap dalam bahasa Islam bukannya mengagung atau mengangkat idea-idea ciptaan manusia. Bahasa ‘idea’ manusia lagi sukar untuk difahami oleh rakyat jelata berbanding sesetengah elitis dan kelompok terpelajar. Perkataan seperti Inklusif atau urus tadbir yang baik agak sukar difahami berbanding perkataan amanah, adil dan menerima pendapat orang lain.

Penghalalkan Sekularisme dan Penjenamaan Islam untuk Kepentingan Tertentu

Kita biasa dengar istilah-istilah Islami yang unik seperti Islam Hadhari, Dialog Antara Tamadun, Masyarakat Madani, Dasar Penerapan Islam dan Islamisasi.

Kita juga biasa dengar dan membaca hujah-hujah yang menempelkan kepada maqasid syariah, pemikiran Yusuf al Qaradhawi, pemikiran Abdullah Bayyah, fiqh ikhtilaf, fiqh keutamaan dan kepelbagaian jemaah.

Semua tempelan hujah dan istilah tersebut sudah tentu mendambakan kebaikan dan tujuan yang baik, cuma sesetengah kelompok mengambil peluang untuk bermudah-mudahan dalam sesuatu perkara dan menyambar peluang pengukuhan politik diri dan kelompok masing-masing.

Menurut Tuan Guru Abdul Hadi Awang (TGHH), generasi al salaf as soleh muncul dengan akidah yang unggul dan mengutamakan ikatan persaudaraan Islam berjaya mengatasi cabaran dalaman dan luaran. Musuh Islam menumpukan fahaman akidah memberi kesan berbahaya. Ideologi moden yang dibawa oleh fahaman sekular yang menular  ke dalam masyarakat Islam. Kemudian ia menyadurkan dengan nama Islam lalu mewujudkan fenomena baru yang membahayakan akidah.[i]

Menurut Abdul Hadi Awang lagi, insan dibenarkan untuk membuat sebarang penyesuaian dari segi pendekatan dan teknikal yang sesuai dengan kehendak zaman tanpa mengganggu gugat dasarnya sebagaimana termaktub dalam al Quran dan al hadith.[ii]

Jika Islam dikaitkan dengan negara, pemerintahan, politik dan perundangan, ia sangat ditakuti oleh Barat dan sekutu mereka. Jangan sesekali menyamakan Islam dengan pensejarahan gereja di Eropah. Menurut Ustaz Umar Tilmisani pula, mantan Mursyidul Aam Ikhwan Mesir, dalam masa yang sama, pemimpin-pemimpin ini cuba menakut-nakutkan rakyat jelata kerana menyangka negara Islam tak ubah seperti pemerintahan gereja pertengahan abad yang lampau, dimana kesudahannya akan berulang-ulang trajedi huru hara, pertumpahan darah, kafir mengkafir dan sebagainya.

Kebanyakan konsep atau istilah hasil kajian para ulama dan sarjana Islam disalah-guna oleh kelompok SEPILIS. Tujuan mereka adalah baik dalam mereaslisasikan Islam itu mudah dan Islam itu rahmat untuk semua manusia. Ada sesetengah pihak mengambil kesempatan atas konsep tertentu untuk memenuhi tujuan dan kehendak nafsu diri dan kumpulan mereka. Mereka juga bermudah-mudahan dalam beragama dan cuba menyingkirkan hukum Islam. Dalam persoalan maqasid syariah umpamanya,  Abdul Hadi Awang menyatakan “mereka yang menimbulkan kekeliruan menggunakan Maqasid Syariah dengan tujuan menyingkirkan hukum Islam”. Umat Islam perlu bijak dan berilmu dalam menilai hujah-hujah yang kelihatan benar oleh sebahagian daripada mereka yang bertujuan batil.

Kelompok  SEPILIS menggunakan nama dan pemikiran tokoh Islam tertentu dalam menangani pihak penentang mereka. Sebenarnya, kelompok SEPILIS tahu bahawa tokoh di atas mempunyai pemikiran berdasarkan al Quran, al Sunnah, ijma, Qiyas dan ijtihad ulama muktabar yang utuh dan ampuh. Mereka adalah ulama dan pemimpin Islam yang cukup disiplin dan istiqamah sehingga meninggal dunia dalam perjuangan Islam. Perbezaan diantara pimpinan gerakan Islam hanyalah persoalan pendekatan, pendapat dan komunikasi (bahasa) yang digunakan sahaja.

Konsep Barat yang diterima pakai sebahagian tokoh Islam ialah

1.                  Muslim Demokrat
2.                  Pasca (Post) Islamisme
3.                  Masyarakat Sivil
4.                  Islam Nusantara

Sangat mendukacitakan apabila ulama atau tokoh Islam memakai konsep-konsep pemikiran yang bertunjang sekularisme seperti Post Islamisme, Islam Progresif atau Islam Liberal. Seorang politikus Islam perlu jelas akan aqidah perjuangannya dan mengelakkan menggunakan atau menyebarkan pemikiran sekular ke dalam masyarakat dan jemaah Islam

Sekularisasi-Liberalisasi Dalam Kalangan Islamis

Seperti yang dijelaskan di atas, sekularisme mencakupi pemisahan antara perkara dunia dengan agama. Sekularisme itu meliputi ideologi ciptaan manusia seperti liberalisme, komunisme, pasca Islamisme, Inklusif, Pluralisme dan lain-lain.

Sukar kita menilai para Islamis sebagai elemen sekular kerana mereka terbahagi kepada beberapa kelompok;

 1.   Kelompok yang mengikut tanpa sedar dan  terperangkap dengan istilah dan konsep pemikiran Barat.
 2.     Kelompok yang menyokong dengan sedar tetapi bergerak disebalik gerakan Islam dan hujah Islam.
 3.   Kelompok yang bersandar dengan pemikiran-idea ciptaan manusia demi Islam, bercakap dengan bahasa politik untuk meletakkan Islam dalam konteks semasa dan khalayak masyarakat pelbagai kaum dan agama. Hanya menggunakan pendekatan bukannya berimankan pemikiran tersebut. Malangnya,ada kalangan mereka tenggelam dalam khayalan apabila Islam seakan-akan menjadi isu sampingan sahaja dalam penghujahan dan perjuangan mereka.

Penilaian kita menjadi sukar apabila ia melibatkan isi hati yang tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali empunya diri dan Allah. Cuma kita boleh melihat mereka dari segi pengaulan, penulisan, percakapan dan idea yang mereka gagaskan sama ada mendekati Islam atau menjauhi Islam.

Menurut Ulil Abshar Abada, tokoh Jaringan Islam Liberal Indonesia, antara ciri-ciri liberalisasi dalam kalangan Islamis ialah;

 1.      Mereka meninggalkan idea negara Islam dan memeluk demokrasi.
 2.      Mereka meninggalkan idea penerapan syariat, lebih konsentrasi kepada realiti semasa yang praktis
 3.       Selesa memeluk ekonomi bebas
 4.       Meninggalkan konsep Negara Islam dan menganuti Konsep Negara Sivil.
 5.       Mereka lebih realistik dan pragmatis idea dalam melihat keadaan, tak dogmatis memegang ideologi Islamisme
 6.       Mengatakan urusan moral, agama dan akhlak adalah urusan peribadi.

Menurut Ustaz Sharipudin Abd. Kadir[iii], kita boleh menilai daripada kesan liberalisasi kepada gerakan Islam yang dikemukakan oleh beliau iaitu

 1.     Merubah pendekatan dakwah kebanyakan gerakan Islam di Malaysia tanpa melihat kepada perancangan musuh Islam yang terselindung. Setiap isu disokong dan dihujah secara syarak dan aqal tanpa melihat kepada kepentingannya di Malaysia dan kesannya kepada rakyat majoriti. 
 2.       Merubah strategi dakwah gerakan Islam. Daripada membela keadilan untuk Islam kepada hanya berdialog dan berdiskusi kononnya secara hikmah. Digambarkan seolah-olah Islam hanya mengutamakan dialog dan diskusi walaupun Islam diserang dari segenap penjuru. Mana-mana gerakan Islam yang ke depan membela Islam dengan agak agresif dituduh sebagai melampau atau tidak memahami uslub dakwah.
 3.     Mengkijangkan harimau”. Perkataan “musuh Islam” telah ditukar kepada “mad’u kita” walaupun ajaran tersebut jelas memusuhi Islam dengan pelbagai perancangan secara senyap ataupun zahir.
 4.  Para cerdik pandai yang menyalahkan gerakan Islam kerana cuba menanamkan sifat permusuhan dengan penganut agama lain sedangkan di sana terdapat titik-titik persamaan antara Islam dengan agama tersebut seperti Kristian dan Yahudi. Sepatutnya orang Islam menggunakan titik persamaan tersebut ke arah perdamaian dan keamanan dengan membina titik persefahaman.
 5.   Mengenepikan tamadun bangsa yang pernah dicipta oleh generasi terdahulu walaupun syarak mengharuskannya dengan syarat-syaratnya yang jelas. Mereka mendakwa bangsa tidak ada apa-apa kepentingan untuk agama. Bangsa tak wujud pun tak mengapa asalkan Islam ada.

Pasca Islamisme

Menurut Haris Zalkapli, maksud pasca-Islamisme itu sebagai satu kondisi gerakan Islam bercakap dalam bahasa semasa dan menangani hal-hal semasa yang bukan menurut istilah yang biasa dengan gerakan Islam. Tetapi pasca-Islamisme pergi lebih jauh lagi, dan ditakrifkan juga sebagai satu bentuk baru gerakan Islam yang mengambil sepenuhnya wacana baru dan bersifat sebagai demokrat dan menjadi lebih liberal, menjadikan mereka pasca-Islamis.

Asef Bayat menyatakan pasca Islamisme bukanlah anti Islam atau sekular, ia  tidak mengubah Islam tetapi memberi tumpuan kepada hak asasi warganegara. Asef Bayat berpendapat pasca Islamisme sebagai satu keadaan, berikutan satu fasa eksperimentasi, tarikan, tenaga, simbol dan sumber keabasahan Islamisme semakin susut walaupun dalam kalangan penyokong kuatnya sebelumnya.

Kita juga boleh memahami pasca Islamisme sebagai satu keadaan parti berasaskan Islam bercakap dalam bahasa kontemporari dan memberi prioriti kepada isu-isu urus tadbir, ekonomi dan kebajikan rakyat yang majoriti berbanding isu yang lebih bersumber wacana agama dan ideologi parti terbabit.

Pada pendapat penulis, Pasca Islamisme meneruskan legasi Islam Amerika iaitu perjuangan Islam tanpa syariat. Perjuangan Islam berdasarkan prinsip, nilai dan moral (baca: akhlak) serta tasawuf sahaja. Islam bagaikan air (nilai) tanpa bekas air (syariat), mana mungkin air boleh diminum tanpa bekas air (cawan, gelas dan sebagainya). Ada sesetengah pendapat mengatakan bahawa Islamisme itu adalah Islam Politik.  Mereka mendakwa Islam Politik perlu dibanteras kerana menghasilkan pemikiran radikal dan ektremisme. Dakwaan mereka dangkal kerana cuba memisahkan Islam dan politik padahal politik itu salah satu elemen dalam Islam.

Model terbaik pasca Islamisme ialah AKP Turki di bawah pimpinan Erdogan dan an Nahdah dipimpin oleh Rashid Ghannoushi. Menurut  Ulil Abshar Abada, perkataan ‘kebebasan’ pada nama parti-parti yang dikatakan pro Islam menunjukkan pengaruh liberal sedang membiak cergas dalam parti tersebut. Perkataan keadilan, kebebasan dan pembangunan seringkali digunakan oleh kelompok pasca Islamise menunjukkan sifat progresif dan pembaharuan.

Lihat pula kenyataan pimpinan Parti Keadilan dan Pembangunan (PJD) Maghribi;

Jika saya mendapat tempat di dalam kerajaan, ia tidak akan jadi sekiranya saya memberitahu wanita muda berapa sentimeter skirt mereka harus memakai untuk melindungi kaki mereka. Itu bukan urusan saya. Ia tidak mungkin, bagaimanapun, untuk sesiapa sahaja untuk mengancam punca kebebasan awam di Maghribi "

Perkara ini menunjukkan urusan agama adalah urusan peribadi. Kenyataan sebegini secara langsung mempunyai ciri-ciri sekelompok Islam sudah diliberalisasi.

Dalam gerakan Islam, terdapat sesetengah pemimpin yang terperangkap, terpengaruh dan seronok dengan permainan konsep pemikiran Barat yang kaya dengan istilah. Mereka seronok dengan istilah inklusif, pasca Islamisme, good governance, muslim democrat, pluralism dan sebagainya. Pelbagai cara untuk menghalalkan penggunaan istilah dan konsep daripada pemikiran Barat. Umpamanya pluralism dihujah dengan pluraliti dalam masyarakat majmuk.

Kita boleh belajar dan mengunakan pendekatan mereka tetapi kita tidak boleh larut dalam pemikiran mereka. Sepatutnya kita mengangkat hujah-hujah dan alternatif Islam dalam masyarakat dan negara. Kita bawa pendapat dari sisi Islam dikemukakan dalam kehidupan. Berwacana dari perspektif Islam memerlukan hujah-hujah atau dalil daripada sumber yang ada autoriti. Dari situlah kita mengemukakan Islam sebagai penyelesaian.

Dalam gerakan Islam di Malaysia, pasca Islamisme sedang membenih terutamanya dalam kalangan anak muda dan mereka yang pernah  mendapat pendidikan di negara Barat. Kebanyakan tokoh yang berpendidikan Barat rapat dengan  tokoh Ikhwanul Muslimin Antarabangsa  tertentu yang terpengaruhi gagasan pasca Islamisme. Mereka sebenarnya dilihat kelompok elitis yang membawa idea asing yang kurang difahami oleh rakyat jelata dan anggota bawahan.

Penulis menyifatkan kelompok pimpinan pendamba pasca Islamisme adalah minoriti dalam fenomena progresif dalam gerakan Islam. Mereka bersama dalam fenomena progresif kerana mempunyai matlamat yang sama iaitu perubahan tampuk kepimpinan dan pendekatan gerakan Islam menghadapi realiti zaman. Pada hemat penulis, fenomena progresif hanya persaingan kuasa antara kelompok elitis dalam gerakan Islam. Ia hanya sekitar perebutan kuasa dan hanya perubahan pendekatan bukannya prinsip. Sebilangan kecil daripada mereka terperangkap dan dicandukan dengan gagasan pasca Islamisme.

Dalam pemerhatian penulis, sejak tahun 2005, idea pasca Islamisme dimainkan oleh kelompok tertentu dalam PAS termasuk dalam Harakah.[iv] Punbegitu, kita masih lagi beranggapan bahawa mereka hanyalah menggunakan pendekatan bukannya mengimani dengan pemikiran konsep tersebut.  Pandangan baik sangka kita, ia hanya proses penyesuaian pendekatan dan teknikal untuk mendepani zaman.

Antara idea-idea dan pendekatan kelompok dalam gerakan Islam di Malaysia yang terpengaruh dengan pasca Islamisme;

 1.     Bergerak dalam ruang lingkup politik dalam kerangka ‘nation state’ iaitu bergerak dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan.
 2.  Menjana gagasan neo-fundamentalisme ke arah penyatuan ummah yang universal berteraskan syariah.
 3. Tindakan politik perlu mengatasi ideologi. Tindakan sebegini memunculkan pragmatism.
 4. Pengunaan istilah seperti inklusif dan urus tadbir yang baik
 5. Menempel dengan maqasid syariah. Pengunaan maqasid syariah bukan untuk mengukuhkan Islam tetapi meminggirkan Islam.

Persoalan yang timbul, apakah pilihan gerakan Islam  sama ada memilih bersama Islamisme atau pasca Islamisme?.

Pada hemat penulis, ia bergantung kepada niat seseorang dan sifat waspada seseorang tentang penyusupan gagasan pemikiran Barat yang tidak Islami dalam keanggotaan jemaah Islam secara sedar, tidak sedar atau selesa dengan pemikiran tersebut. Dalam pasca Islamisme ada beberapa perkara yang kita boleh mengunakannya sebagai pendekatan tetapi bukannya ‘isme’ dan tunjang pemikiran jemaah Islam. Sebagai gerakan Islam, kita perlu kembali kepada pandangan sarwajagat berdasarkan al Quran dan al Sunnah bukannya pemikiran Barat.

Antara sifat pasca Islamisme  ialah lebih plural, inklusif, toleransi, demokrat, kepentingan masyarakat sivil, perjuangan hak asasi manusia dan hubungan antara agama manakala Islamisme terpalit dengan radikal, keras dan eksklusif. Ada sarjana melihat bahawa pasca Islamisme menjadi ubat kepada Islamisme yang lama.

Perkembangan komunikasi dan gajet menyebabkan ramai anak muda mudah tertarik dengan pasca Islamisme. Pasca Islamisme hasil lontaran sarjana Barat dan sarjana Islam terpinggir  berakar umbi daripada pemikiran liberalisme-pragmatisme. Menurut Ulil Abshar Abdala, fenomena pragmatisme parti Islam berhaluan sederhana beriringan dengan fenomena melunturnya ideologi dalam politik. Walaupun pasca Islamisme dikatakan melunturkan ideologi politik tetapi pasca Islamisme  sendiri bakal menjadi ‘isme’ atau ideologi yang baru. Pada hemat penulis, pasca Islamisme akan meranapkan teras Islam yang mengutamakan dalil bersumber autoriti (al Quran dan al hadith) kerana mementingkan kemenangan politik berbanding matlamat dakwah.

Dalam menanggapi kemenangan politik, ia melibatkan kemenangan bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Kemenangan itu perlu menitik berat perkara di bawah;

 1.    Kemenangan yang diredhai Allah
 2.   Kemenangan dengan cara yang benar bukannya matlamat menghalalkan cara.
 3.   Kemenangan untuk Islam bukannya kehendak nafsu diri dan kumpulan
 4.  Kemenangan yang boleh memberi kebahagiaan kepada manusia (termasuk bukan Islam) dan alam sekitar.

Dalam politik dan demokrasi, kemenangan itu penting tetapi kita tidak mahu kemenangan yang cacat iaitu kemenangan yang tidak diredhai Allah terutamanya kelompok pragmatis yang seringkali menggunakan pendekatan matlamat menghalalkan  cara. Kelompok pragmatislah yang menongkah arus gerakan Islam dengan menerima secular-liberal sekaligus menjayakan sekularisasi-liberalisasi.

Ada beberapa pendapat tentang kesan buruk yang dapat ditimbulkan oleh  pragmatisme dalam mengejar tujuan politik  seperti di bawah:

1.      Bagi sesebuah parti Islam yang menjadikan Islam sebagai teras perjuangan. Parti itu akan terancam oleh penghakisan ‘ideologi’. Maknanya, pemikiran bersumberkan dalil al Quran dan al Sunnah akan terhakis oleh kemenangan politik sahaja. Menurut Abdul Hadi Awang, Presiden PAS pernah menjelaskan bagaimana parti Al ISTIQLAL Maghribi, yang dahulunya berpegang dengan dasar ISLAM, sekarang bertukar menjadi sekular Liberal. Begitu juga terjadi kepada Liga Muslim Pakistan yang diasaskan oleh Ali Jinnah atas dasar ISLAM, sekarang berubah menjadi parti yang mendahului pendekatan sekular dan liberal walaupun majoriti umat ISLAM di Pakistan.
2.      Kesan kepada persepsi masyarakat awam. Pragmatisme[1] politik bakal memberikan implikasi buruk kepada masyarakat. Pragmatisme politik parti-parti Islam boleh menimbulkan imej buruk pada Islam itu sendiri dan parti Islam yang benar-benar memperjuangkan Islam. Pemimpin yang terpengaruh dengan pragmatism  sanggup melakukan apa sahaja demi kemenangan politik. Tanpa dalil yang kukuh dan adab Islam, imej parti berasaskan Islam akan tercalar.
3.      Kesan kepada para pendokong parti Islam itu. Bahaya ini muncul kerana pendokong parti Islam umumnya adalah orang-orang yang lurus, ikhlas, wala’ dan patuh kepada pimpinan parti. Dengan berkiblat kepada pragmatisme politik, bererti parti Islam itu telah menipu penyokongnya. Penyokong  mengira partinya adalah parti Islam sejati, padahal parti itu telah menyimpang dari Islam kerana terjerumus ke dalam langkah-langkah pragmatis tanpa mempedulikan halal-haram.


Kesimpulan

Perjuangan Islam memerlukan keaslian yang bersumber al Quran dan hadith serta tegas dalam persoalan aqidah. Segala konsep pemikiran manusia dengan pelbagai alasan adalah ditolak.

Tokoh ulama Islam seperti Yusuf al Qaradhawi, Nik Abdul Aziz Nik Mat, Abdul Hadi Awang, Muhammad al Ghazali mengutamakan dalil-dalil  al Quran, al Sunnah dan ijtihad ulama yang muktabar dalam memperkuatkan hujah-hujah mereka. Jarang sekali kita membaca dan mendengar gagasan pemikiran Barat yang mereka sokong. Perkara ini diambil remeh sesetengah pemimpin Islam atas dasar berdialog dan laras bahasa ‘politik’ untuk mendekati bukan Islam.  Kita hidup untuk menegakkan agama dalam diri dan kehidupan kita bukannya menghidupkan pemikiran manusia atau kita sendiri.

Jangan sesekali kita bersikap taqiyah politik dan tauriah (suka bercakap tidak benar) dalam politik. Sesiapa yang tak jelas dalam pendirian politik Islam kebanyakan mengalami kecelaruan sebagaimana dihadapi oleh sesetengah pemimpin dan gerakan Islam. Taqiyah dan tauriah politik menyebabkan pahala dan dosa bercampur sehingga menimbulkan fitnah kepada Islam.

Jangan menjadikan kebencian kita kepada pimpinan tertentu dalam gerakan Islam atau pembawaan tertentu dalam sesebuah gerakan Islam sebagai hujah dan dalil untuk kita mengenepikan Islam dan gerakan Islam. Kita wajar mengubah gerakan Islam daripada dalam bukannya menyerang daripada luar. Kehendak dan pendapat kita digerakkan dalam keaktifan kita dalam gerakan Islam secara evolusi bukannya bersikap pemberontak sentiasa memberontak dalam gerakan Islam.

Barat tidak takut kepada Islam. Barat hanya mahu Islam yang sesuai dengan kehendak mereka. Paling malang apabila pemimpin gerakan Islam sendiri terlibat dalam proses penyesuaian Islam dengan Barat sehingga terhakis aqidah dan syariat Islam. Pemikiran Barat secara tuntas cuba membawa pemisahan Islam dengan perkara di bawah;

 1.     Islam dan politik
 2. Islam dan negara
 3. Islam dan syariat (lebih tepat hukum hudud)

Ketiga-tiga perkara ini banyak mengajar kita dalam menilai seseorang Islam  dan gerakan Islam yang syumul atau tidak, tulen atau palsu. Islam adalah agama yang sudah lengkap, apabila sudah lengkap tiada alas an untuk tidak menegakkan agama Islam secara keseluruhan.

[1] Pragmatisme ialah kepercayaan bahawa kebenaran atau nilai sesuatu teori, ajaran, doktrin bergantung kepada kegunaannya secara praktik. Antara tokoh pemikiran pragmatism ialah Karl Marx dan William James


[i] Abdul Hadi Awang, Fahaman & Ideologi Umat Islam, KL: PTS, 2007.
[ii] Abdul Hadi Awang, Hadharah Islamiyyah Bukan Islam Hadhari, KL: Nufair, 2005.
[iii] Yang Dipertua Majlis Syura ISMA dan Yang Dipertua ISMA Kelantan
[iv] Harakah keluaran 1-15 April 2005 bertajuk Gerakan Islam dan Kuasa ditulis oleh Dr Dzulkefli Ahmad mengutarakan idea-idea Olivier Roy, penulis buku The Failure of Political Islam. Begitu juga tulisan Dr. Mujahid Yusof dalam buku Menuju PAS Baru yang mengandungi juga idea Olivier Roy. Kita melihat kedua-dua tulisan tersebut mengutarakan idea-idea dan pendekatan mahu perubahan agar PAS berada dalam reality semasa.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.