Followers

Sunday, October 23, 2016

10 Pegangan Asasi Individu

  1.  Islam adalah Addin (cara hidup) bukan sekadar agama.
  2.  Islam adalah Syumul (Keseluruhan) mencakupi keseluruhan kehidupan manusia secara kebersamaan dan holistik sama ada melalui individu, dalam keluarga, masyarakat dan negara.
  3. . Islam adalah kekuatan dalil , hujah dan sumber hujah. Dalil dan hujah Islam bersumber al Quran dan al Sunnah diikuti dengan ijtihad ulama yang muktabar.
  4. Islam adalah kesederhanaan (wasatiyyah) bukannya kezaliman dan penindasan
  5.  Islam adalah mudah sesuai mengikut kemampuan seseorang manusia. Islam mensejahterakan rakyat dan negara tanpa mengira darjat, agama dan kaum.
  6.  Islam adalah suri teladan daripada Rasulullah SAW. Tiada taksub kepada para ulama atau sarjana Islam terutamanya yang masih hidup kerana hati manusia sentiasa berbolak balik.
  7.  Islam adalah Islah. Membaiki diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah lebih baik dan beraqidah.
  8.   Islam adalah keadilan dan samarata serta sama taraf. Tiada kasta dalam Islam.
  9. Islam adalah relevan sepanjang zaman dan sepanjang masa serta dimana sahaja.
  10. Islam bernegara dengan bersumberkan kemahuan rakyat. Kedaulatan Tuhan berdasarkan ketuanan Rakyat. Oleh itu, kehendak majoriti rakyat, sejarah dan situasi semasa sangat penting dalam kewujudan sebuah Negara Islam.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.