Followers

Monday, October 24, 2016

Ketatanegaraan Islam dan Negara Sekular: Dari Anwar Ibrahim ke Parti Amanah Nasional.

“‘Syariat’ memecahkan rakyat Tunisia, Islam menyatukan mereka”
Rashid Ghannoushi
Oleh Khalil Jibril
Ketatanegaraan ialah pemerintahan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, tatanegara ialah susunan dan bentuk pemerintahan. Ketatanegaraan ialah hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ketatanegaraan Islam dimaknai sebagai bentuk pemerintahan Islam.
Gagasan Islam para pemimpin negara kita dikira lumayan. Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam, Dato Seri Anwar Ibrahim dengan konsep masyarakat Madani dan Tun Abdullah Ahmad Badawi dengan gagasan Islam Hadhari.  PAS dengan konsep Negara Islam manakala IKRAM mengemukakan Negara Rahmah. Semua pihak mahukan Islam. Ini menandakan Islam adalah penting dalam konteks politik di Malaysia.
Dalam khalayak Alam Melayu, istilah Masyarakat Sivil atau Masyarakat Madani dipopularkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam satu seminar di Indonesia pada tahun 1995.  Akar pemikiran masyarakat Sivil berasal daripada Barat  yang digerakkan oleh tokoh seperti Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes.
Di  Malaysia, pemikiran masyarakat Madani disokong oleh ramai sarjana yang pro Anwar Ibrahim seperti Dr Syed Muhammad Naquib al Attas, Dr Osman Bakar, Dr Siddiq Fadzil, Dr Chandra Muzaffar dan ramai lagi. Konsep masyarakat Sivil yang telah dikenali sebagai masyarakat Madani telah diIslamisasikan sehingga konsep lebih sesuai dengan Islam.
Sejarah Masyarakat Sivil
Dalam tradisi Eropah sebelum abad ke-18, terdapat berbagai macam istilah yang berpadanan dengan  civil society. Antaranya istilah civil society  iaitu kata 'civics', yang berasal dari kata Latin 'civis', yang berarti warga negara.
Tradisi politik Yunani pula mengenal istilah ‘politike koinona” yang dipopularkan oleh Aristoteles (384 SM–322 SM).  Dalam bahasa Latin disebut ‘societas civilis,’ pertama kali dipakai oleh Cicero (106 SM-43 SM), seorang orator, politikus, dan filosof Rom. Tradisi Perancis mengistilahkannya dengan societe civile, dan burgerliche Gesellchaft dalam tradisi Jerman.
Menurut Britannica Online Encyclopedia mendefinisikan civil society dengan “suatu jaringan yang erat antara kelompok, komuniti, jaringan, dan hubungan yang berdiri antara individu dan negara moden.” 
Menurut Ernest Gellner, Masyarakat Sivil (Masyarakat Madani) merujuk pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang autonomi dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.
Menurut Cohen dan Arato, Masyarakat Sivil (masyarakat madani)adalah suatu wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi, politik dan Negara  yang didalamnya mencakup semua kelompok-kelompok sosial yang bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial diluar lembaga rasmi, menggalang solidariti kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public good).
 Masyarakat Sivil dan Masyarakat Madani: Konsep dan Permasalahan.
Ada sesetengah pengkaji mengatakan masyarakat terbahagi kepada dua iaitu masyarakat politik dan masyarakat sivil. Ada juga pengkaji mengatakan kewarganegaraan dan masyarakat terbahagi kepada 4 ruang iaitu ruang negara, ruang peribadi, ruang pemodal (ekonomi dan pasaran) dan ruang awam. Umumnya, masyarakat sivil melibatkan interaksi atau hubungan antara kerajaan, masyarakat dan pemodal.
Pada hemat penulis, masyarakat sivil menepati ciri liberalisme iaitu kerajaan terhad, individu merdeka, pasaran bebas dan kedaulatan undang-undang. Masyarakat sivil akan menambahkan penglibatan warga dalam membuat keputusan. Ia dikatakan memantapkan lagi konsep demokrasi; dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oleh itu, pengupayaan rakyat dalam penglibatan membuat keputusan secara langsung ini penting kerana sistem parlimen yang ada pada hari tidak mewakili suara aspirasi rakyat. Ia hanya menyuarakan keuntungan peribadi dan parti politik yang diwakili mereka sahaja. Penglibatan warga boleh dilakukan secara mobilisasi massa melalui perhimpunan berdasarkan isu atau melalui organisasi (NGO) berdasarkan kaum, agama, kawasan dan pelbagai lagi.
Penglibatan warga dalam membuat keputusan membolehkan warga menjadi komponen penting dalam sistem demokrasi bukannya bergantung harap kepada parti politik sahaja. Warga atau rakyat akan merasakan negara ini milik mereka atas penglibatan mereka dalam menentukan dan mengawal tindakan kerajaan tanpa perlu menunggu pilihanraya yang akan datang.
Menurut Samuel Huntington, penglibatan warga merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat secara spontan, secara kesinambungan, secara damai atau dengan kekerasan, mengikut perundangan atau tidak, efektif atau tidak efektif.  Warga yang terlibat perlu bebas daripada kongkongan parti yang disertai, orientasi politik termasuk daripada anggota dan perlu bersikap individu walaupun berada dalam  NGO yang mengerakkan isu dalam masyarakat sivil.
Permasalahan Barat ialah mereka mahu Islam mengikut kehendak akal dan nafsu mereka. Mereka mahu faham berlandaskan  kosmopolitan dan pluraliti tetapi pada masa yang sama mahu globalisasi. Dualisme dalam sistem kehidupan menyebabkan jurang pemisahan semakin luas tanpa kesatuan pemikiran (dalam Islam berlandaskan tauhid).
Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat.
Menurut Dr Syed Muhammad Naquib al Attas, ‘madinah’ iaitu tempat dimana masyarakatnya telah mencapai taraf insaniyyah yang luhur, dimana tatasusila, hukum dan undang-undang, dimana ada penguasa atau pentadbirannya yang juga mempunyai hikmah yang mampu melaksanakan keadilan.
Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain egaliteran (samarata), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.
Kita tidak perlu menjadi sekular untuk berjaya” ujar Anwar Ibrahim. Sekularisme memisahkan agama dan politik akan gagal. Kejayaan perlu dimulakan dengan hikmah dan ilmu.
Pendefinisian al Attas dan Anwar Ibrahim terhadap masyarakat sivil sebagai masyarakat madani melalui definisi yang tersendiri mengambarkan Islam menjadi kawalan tauhidik dalam masyarakat madani. Kawalan tauhidik ini bermula melalui proses ilmu dan hikmah. Politik ilmu dan hikmah.
Menurut Dr Syed Muhammad Naquib al Attas, akar kata madani adalah Din atau agama. Ada pelbagai makna Din dan semuanya menyumbang ke arah kebenaran dan kehalusan makna madani tadi.
Civil bermaksud kota atau bandar yang sekular yang mempunyai sistem kenegaraan yang tidak mengait dengan budi pekerti. Dalam Islam, Madinah itu sebuah tempat yang ada undang-undang, ada hukum-hukum, ajaran-ajaran yang benar dan tempat yang ada akhlak. Masyarakat Madani bukan hanya masyarakat sivil yang merujuk kepada hal politik dan kenegaraan sahaja.  Masyarakat Madani lebih mendalam lagi, misalnya ‘to humanise’ iaitu meningkatkan darjah kemanusiaan.
Dalam Islam, kuasa kerajaan tidak terhad. Islam memerlukan kerajaan yang kuat tetapi bertuhan dengan aqidah yang benar, melaksanakan syariatNya, mengembang syiarNya, negara menjadi wadah dakwah dan penerapan nilai dan prinsip kemanusiaan bersumber al Quran dan al Sunnah. Mengikut interaksi negara-pemodal-kesukarelawan, hubungan ini akan memberi kelebihan dan pengaruh yang besar kepada siapa yang banyak duit atau dana iaitu pemodal. Di Barat, kaum pemodal menjadi pendana utama kepada parti-parti politik. Jika parti yang disokong menang, pemodal akan menjadi ‘bahu halimunan’ dalam menguasai dasar-dasar kerajaan. Begitu juga dalam NGO kesukarelawan, pendana mereka adalah kaum pemodal yang akan menyebabkan NGO berperanan berdasarkan hendak kaum pemodal sahaja.
Konsep masyarakat sivil sebahagian konsep yang dihasil daripada sekularisme. Konsep Masyarakat sivil merupakan satu lagi pemikiran yang memisahkan sehingga ruang-ruang seperti awam, ruang negara dan ruang peribadi bagaikan terpisah antara satu sama lain. Ini menyalahi dengan prinsip Islam bahawa Islam itu addin dan syumul, berkaitan antara satu sama lain.
Ada yang mengatakan bahawa masyarakat madani itu melalui proses Islamisasi. Pada hemat penulis, masyarakat madani datang daripada pemeringkatan tahap ketamadunan dalam Islam atau lebih dikenali dengan maratil amal yang bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan negara.  Islam tidak memisahkan antara individu dan keluarga atau masyarakat dan negara. Ia meliputi dan merangkumi secara keseluruhan berdasarkan kemampuan dan realiti. Jika tiada negara Islam, ia boleh pada peringkat masyarakat atau keluarga sahaja.
Rasulullah SAW boleh menerima tawaran daripada orang Quraish jikalau baginda mengimpikan duniawi. Baginda tidak mudah menerima umpan duniawi. Tawaran wanita, harta dan kekuasaan yang ditawarkan oleh orang Quraish kepada baginda ditolak. Ini bermakna Rasulullah SAW bukanlah mengikut nafsu syahwat baginda, baginda juga tidak mahu harta kekayaan dan kekuasaan politik, Rasulullah SAW hanya pesuruh Allah yang mahu menegak agama Allah. Baginda menawarkan kehidupan bersandarkan tauhid kepada Allah.
Ada ibrah yang kita boleh ambil. Pertama, baginda menolak dan tidak menerima tawaran keduniaan. Kedua Rasulullah SAW membina gerakan kemasyarakatan bertunjang Islam(gerakan Islam, dalam konteks ini gerakan masyarakat madani) semasa ketiadaan negara Islam bermula daripada kosong. Dua pengajaran ini mengambarkan Nabi Muhammad SAW hanya berbekalkan hujah aqidah  dan akhlak sahaja sebagai bekal dakwahnya. Nabi Muhammad SAW tidak menjanjikan pembangunan, urus tadbir yang baik, basmi kemiskinan atau apa jua janji. Janji itu adalah ujian tahap keimanan dalam mengimani urusan Allah mentakdirkan pemimpin dan gerakan Islam dalam mentadbir negara Islam.
Konsep Masyarakat Sivil dan Politik Warga memberi peluang dan ruang kepada pihak pemodal menguasai negara dan masyarakat awam sekaligus. Mereka menghantar proksi-proksi mereka untuk menentukan dasar-dasar kerajaan yang pro pemodal. Kemasukkan pengaruh pemodal dalam politik dan kerajaan menyebabkan rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, kronisme, korupsi dan nepotisme berleluasa. Pengaruh pemodal dalam politik, parti politik dan kerajaan memerintah telah banyak merosakkan negara. Ada satu pendapat, kemasukkan pemodal dalam UMNO menyebabkan kelompok guru yang pernah mendominasi UMNO telah dikesampingkan. Semuanya sekitar keuntungan dan komisen sahaja.
Masyarakat Sivil dan Politik Warga seringkali dikatakan sebagai penghidup kepada demokrasi kerana ia berpaksikan kedaulatan rakyat. Persoalan yang timbul, siapakah yang dimaksudkan dengan warga tersebut?. Adakah para petani, nelayan atau tukang sapu?. Warga yang dikatakan itu sebahagian kecil kelompok yang berpendidikan dan berpengaruh dalam masyarakat atau lebih dikenali sebagai kelompok elitis dalam sesebuah negara. Mereka berfikir berdasarkan latarbelakang pendidikan, keluarga ternama, penempatan elit, bahasa pertuturan seharian menggunakan bahasa Inggeris dan gaya hidup mereka serta pemikiran sekular mereka. Adakah mereka membawa aspirasi rakyat di Belawai, Mukah atau di Kampung Pauh, Kuala Berang?.
Kebangkitan wilayah autonomi boleh disebabkan oleh gerakan masyarakat madani. Gerakan masyarakat madani berasaskan kaum atau wilayah mempunyai risiko dalam perjuangan wilayah autonomi. Perkara ini berlaku sebagaimana di Scotland yang mempunyai kelompok pro kemerdekaan Scotland daripada Britain.
Gerakan masyarakat madani memberi peluang kepada kebangkitan daulah terpendam, negara dalam negara, kumpulan sulit dan kongsi gelap. Ia boleh disifatkan sebagai tangan-tangan ghaib yang dipimpin oleh kumpulan halimunan mengerakkan negara mengikut kehendak dan agenda rahsia mereka. Perkara ini pernah dialami oleh Kerajaan AKP di Turki apabila mereka cuba dijatuhkan oleh Gerakan Gulen atau Hizmet secara terancang.
Kebaikan konsep masyarakat madani (sivil) ialah memberi peluang kepada gerakan Islam bergerak sebagai NGO untuk menggerakkan dakwah Islam dalam masyarakat terutamanya di negara yang anti Islam dan umat Islam minoriti. Di Turki yang sekular anti agama, gerakan Islam bergerak melalui NGO-NGO seperti Hizmet dan Hayrat Vakfi.
Ciri-ciri Masyarakat Madani
1.                  Mengakui keesaan Allah bagi umat Islam dan menghormati  perbezaan agama dan budaya dalam kalangan bukan Islam.
2.                  Tanggungjawab kepada Tuhan, rakyat, negara, kerajaan, masyarakat, keluarga dan individu-diri sendiri.
3.                  Berdikari dan bebas, dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara.
4.                  Berpegang kepada nilai dan prinsip aqidah dan moral
5.                  Keanggotaan bersifat sukarela, atas kesedaran masing-masing anggota.
6.                  Berusaha sendiri tidak bergantung bantuan pemerintah.
7.                  Tunduk pada peraturan yag disepakati bersama.
8.                  Ruang Awam yang bebas (rakyat bebas mendapat maklumat, berbincang, berwacana dan menyebar maklumat)
9.                  Musyawarah dan syura
10.              Keadilan sosial
11.              Memahami pluraliti dalam masyarakat  menuju ke arah negara yang berkat, harmonis, muhibbah dan muafakat.
12.              Perhargaan kepada prestasi.
13.              Mengutamakan syiar dan pengisian bukannya syariat dan bentuk.
14.              Mengutamakan pendidikan, kebudayaan, Islamisasi,  penerapan nilai dan prinsip Islam bukannya peraturan dan perundangan.
Malaysia Menuju Negara Rahmah
Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)  dalam Perhimpunan Tahunan IKRAM tahun 2014 telah mengemukakan satu gagasan  Malaysia Menuju Negara Rahmah”. Ia dilihat sebuah gagasan ‘negara Islam’ versi IKRAM. Dibawah penulis lampirkan ciri-ciri yang dikemukakan dalam ucapan Dasar Presiden IKRAM:
Ciri-cirinya:
a) Fasa transisi
Malaysia, di dalamnya Islam mencorak perjalanan negara dan kehidupan rakyat, Ulama’ di hadapan, Kepimpinan baru sebagai contoh, Parlimen dan Istana yang pro-syariah, Kehakiman yang adil dan bebas, Media yang bebas dan bertanggungjawab, Perkhidmatan awam yang professional, berkecuali dan berakhlak, pasukan keselamatan profesional dan pro-syariah, ekonomi berlandaskan syariah, dan Pembangunan sains dan teknologi untuk manusia.
b) Fasa pengukuhan tahap Idealismenya, di peringkat nasional.
1)      Negara yang disebut di dalam al-Quran sebagai ‘Baldatun Tayyibatun   Warabbun Ghafur.’
2)      Negara yang berdiri atas asas Hakimiah Allah SWT
3)      Negara yang pemerintahnya terdiri daripada pimpinan yang adil, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang besar, mungkin pernah melakukan maksiat yang kecil sahaja, mendaulatkan syariat sepanjang pemerintahannya.
4)      Negara yang menjunjung perintah Allah dan Rasul-Nya.
5)      Negara yang melaksanakan tuntutan syariah.
6)      Negara yang meletakkan maqasid syariah sebagai asas kepada pemerintahan dan pentadbiran.
7)      Negara yang menaungi semua rakyatnya atas prinsip-prinsip keadilan dan kesaksamaaan manusia sejagat.
8)      Negara yang memastikan hak-hak semua lapisan masyarakatnya tanpa mengira agama dan bangsa dipertahankan atas landasan syariat dan maqasid syariah.
9)      Negara yang mengamalkan pemerintahan yang didasarkan atas rundingan (syura) dan kesepakatan serta memberi  ruang kepada rakyat untuk bersuara dan memilih kerajaan mengikut lunas-lunas perlembagaan.
10)  Negara yang memastikan risalah dan dakwah Islam ditegakkan dan menjadikannya ciri utama kepada kelangsungan pentadbirannya.
11)  Negara yang memastikan urus tadbir yang baik serta meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai matlamat penting dalam kewujudannya.
Semua pernyataan ini bersesuaian dengan kehendak siyasah syar’iyyah yang  menuntut pengurusan kehidupan rakyat dan pentadbiran negara sejajar dengan tuntutan-tuntutan  syariah, unjuran-unjuran syariah bagi maksud menegakkan Islam dalam negara dan kehidupan manusia serta menertibkan perjalanan dunia berasaskan bimbingannya.
Pernyataan ini sejajar dengan peryataan-pernyataan ulama’-ulama’ ummah yang tersohor sewaktu berbicara tentang siyasah syar’iyyah atau maksud daripada penegakan  pemerintahan dan negara Islam:
  السياسة الشرعية هى تدبير الامام القوام لشئون الرعية المشتركة حسب مقاصد الشريعة
Maknanya:  “Siyasah syar’iyyah ialah pengurusan seorang pemimpin yang adil terhadap urusan-urusan yang dikongsi bersama oleh semua rakyat sejajar dengan kehendak-kehendak syariah.”
  اقامة الدين وسياسة الدنيا به 
Maknanya:  “Penegakan agama dan pengurusan (perjalanan) negara dengan (bimbingan) agama (Islam).”
Setelah penubuhan Parti Amanah Malaysia (AMANAH atau PAN) pada 16 September 2015, sebuah parti yang didokong sepenuhnya oleh IKRAM, kebanyakan elemen gagasan ini telah diserapkan ke dalam PAN.
Visi PAN  ialah menjadi parti Islam utama di Malaysia sehingga wujudnya sebuah negara yang adil, beramanah dan rahmah untuk semua.
Misi PAN ialah menawarkan kepimpinan dan tadbir urus yang amanah, progresif dan peduli,bagi mensejahterakan seluruh rakyat dan memakmurkan negara bersendikan tuntutan maqasid syariah. [Perihal  6 dalam Gagasan Negara Rahmah)
Matlamat  Parti Amanah Negara ialah sebuah parti politik yang meletakkan Islam sebagai asas perjuangan dalam menggalas amanah agama, rakyat dan negara dengan matlamat berikut:
1.         Memartabatkan Islam sebagai dasar perjuangan.(Perihal 4 Gagasan Negara Rahmah)
2.         Mendirikan sebuah masyarakat dan negara madani dengan Islam sebagai rahmat untuk  
             semua. (Perihal 1 dan 7 Gagasan Negara Rahmah)
3.         Melaksanakan pemerintahan yang berteraskan tadbir urus yang baik (good governance) 
             selari dengan tuntutan prinsip amanah, keadilan, kesaksamaan, kompetensi dan
             ketelusan. (Perihal 11, Gagasan Negara Rahmah)
4.         Mendukungi pendekatan kesederhanaan, keterbukaan, demokratik dan bergerak dalam
              kerangka demokrasi dan Perlembagaan Persekutuan.
5.         Menggembleng seluruh segmen warganegara dalam wadah perjuangan politik inklusif
             merentasi jurang kaum, budaya dan kepercayaan ke seluruh Persekutuan.                 
            (perihal 7 dan 9 Gagasan Negara Rahmah)
Menurut Ustaz Tuan Haji Hassanudin Mohd Yunus mantan Timbalan Presiden IKRAM yang berjawatan Naib Presiden PAN, kalau kita berjaya menguruskan kehidupan rakyat yakni menyelesaikan masalah rakyat, barulah mereka mengenali Islam.[i] Beliau berhujah dengan surah al Balad.
Menurut Hasanuddin Mohd Yunus lagi, kita jangan bersikap memberi hukuman kepada pesalah. Kita perlu mengurus kehidupan bukan menghukum.
Negara Islam Versi PAS
Negara Islam PAS seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan perundangan Islam. Propaganda media menyebabkan elemen-elemen lain dalam konsep Negara Islam PAS tidak diutarakan.
PAS telah membuktikan pelaksanaan dasar Islam melalui pemerintahan Islam di Kedah, Kelantan dan Terengganu serta melalui Kerajaan Campuran Selangor, Kerajaan Campuran Perikatan-PAS dan Kerajaan Barisan Nasional. Pengalaman ini membuktikan PAS sebuah parti yang memilih demokrasi pilihanraya bukannya pelaksanaan sebuah negara teokrasi dan diktator berasaskan agama seperti pemerintahan gereja di Eropah.
Secara umumnya, Negara Islam versi PAS mengandungi dan mengakui kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang baik dalam kalangan kerajaan-kerajaan sekular seperti adil, amanah, urus tadbir yang baik dan integriti. Tambahannya hanya persoalan aqidah dan Islamisasi pemerintahan serta model kepimpinan quranik.
Dalam menegakkan Negara Islam, terdapat ciri-ciri penting negara Islam[ii] iaitu
1.      Syariat Islam yang dipatuhi kepadanya
2.      Umat yang mendokongnya
3.      Pemerintahan Islam yang menaunginya.
Dalam Islam, sempurna dengan diperintah oleh agama sangat berkait dengan perkara di bawah;
1.      Menegakkan keadilan dalam kalangan manusia
2.      Membentuk pandangan mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah
3.      Menghormati taraf kemanusiaan
4.      Menegakkan keamanan dan kestabilan
5.      Menyediakan keperluan rakyat
6.      Menggalakkan perkembangan kemajuan negeri dan rakyat.
Enam perkara di atas menunjukkan pemerintahan Islam sangat mengambil kira hak rakyat termasuk hak bukan Islam sehingga belum sempurna jika enam perkara di atas tidak ditunaikan.
Semasa perasmian Dokumen Negara Islam, kita jarang menyentuh 10 jaminan yang dikemukakan oleh PAS dalam pelaksanaan Negara Islam. 10 jaminan ini bagaikan dikaburkan oleh media massa. Dokumen Negara Islam bersumber al Quran dan al Sunnah manakala 10 jaminan ini menandakan PAS masih dengan semangat Perlembagaan Persekutuan. 10 jaminan itu seperti di bawah
1.      Pelaksanaan Negara Islam seperti yang terkandung dalam dokumen menerima pakai Perlembagaan Persekutuan dengan beberapa pindaan mengikut keperluan.
2.      Bahawa hak semua rakyat Malaysia mengamal agama dan kepercayaan mereka adalah dijamin.
3.      Hak rakyat mempraktik, memaju dan memperkembangluas amalan kebudayaan dan ketatasusilaan rumpun budaya adalah dijamin.
4.      Tidak akan berlaku pemaksaan penganutan agama Islam ke atas bukan Islam.
5.      Sistem perundangan bersifat dualisme akan dikekalkan.
6.      Tidak berlaku dikriminasi mengikut kaum, keturunan dan jantina. Negara Islam utamakan amalan meritokrasi.
7.      Hak demokrasi setiap rakyat adalah terjamin seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
8.      Semua kaum tanpa mengira bangsa boleh dipilih, dilantik serta melibatkan diri dalam proses politik perundangan dan pentadbiran negara.
9.      Bahawa hak untuk mendapat pendidikan dan mengikuti pelajaran dalam bahasa ibunda terjamin.
10.  Keseluruhan hak-hak wanita termasuk hak untuk bekerja dan mencari sara hidup serta hak mempertahankan maruah dan harga diri terjamin.
Polemik Ketatanegaraan Islam dan Negara Sekular DAP
DAP memang jelas menolak hukum hudud dan Negara Islam versi PAS. DAP boleh menerima pendekatan PAN dan Anwar Ibrahim (PKR). DAP mesti sudah mengerti bahawa PAN banyak berkiblat gagasan pemikiran IKRAM.
Perjuangan pelaksanaan perundangan Islam sudah lama bahkan ia sudah lama daripada usia DAP. Ia sebagaimana dijelaskan oleh Nik Abdul Aziz Nik Mat seperti dibawah
“Saya tetap dengan Islam kerana benda (perkara) ini wujud pada tahun 1950-an lagi dan bukannya benda baru. Berdialog beberapa kali berdialog dah[iii]
Ketika mengulas kenapa DAP keluar Barisan Alternatif pada tahun 2001, Nik Abdul Aziz menyatakan
``Ia berpunca daripada ketidakupayaan dan tekanan yang dihadapi oleh pucuk pimpinan DAP dalam menjawab segala persoalan yang dibangkitkan oleh penyokongnya berhubung isu negara Islam[iv]
Politik Islam, pemerintahan Islam dan perundangan Islam perlu dinilai dari beberapa segi seperti
1.      Sumber hujah dan dalil daripada al Quran, al sunnah dan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Ia juga berkaitan sumber kuasa daripada rakyat melalui demokrasi pilihanraya dan sultan.
2.      Realiti masyarakat berdasarkan kaum, agama dan negeri.
3.      Faktor sejarah.
4.      Kemahuan dan kehendak rakyat.
5.      Melalui pendekatan damai dan profesional serta mengikut lunas-lunas demokrasi.
Akidah perjuangan PAS adalah Islam sebagai Addin. Pernyataan ini sangat ditegaskan oleh Tuan Guru Dato Fadzil Mohd Noor dalam kebanyakan ucapan beliau. Islam sebagai addin inilah bercanggah dengan parti-parti sekular seperti DAP.
Perlembagaan DAP sememangnya sangat menitik-beratkan DAP sebagai sebuah parti sekular. Menariknya, hampir keseluruhan Matlamat Perlembagaan DAP tidak bercanggah dengan perjuangan gerakan Islam kecuali pada beberapa tempat;
1.      ‘Perlembagaan Merdeka merupakan satu dokumen sekular....’
2.      ‘Menubuhkan konsep demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi sosial di Malaysia...’
3.      ‘Mengesahkan lagi dan memulihkan Perlembagaan Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal..’
DAP mempunyai matlamat sekular yang jelas berbanding dengan PKR. Manakala  Parti Sosialis Malaysia lebih berani menyatakan matlamat Perlembagaan PSM ‘Mengamalkan prinsip sosialisme sebagai cara hidup’.
Tiga elemen yang ada dalam Perlembagaan DAP jelas bertentangan dengan matlamat Perlembagaan PAS iaitu kewujudan masyarakat Islam. Islam dengan sekularisme adalah satu pertembungan besar dimana sekularisme itu adalah pemisahan agama dan dunia manakala Islam itu adalah cara hidup mencakupi semua aspek kehidupan secara holistik.
Ketatanegaraan Islam mencakupi pemerintahan Islam dan perundangan Islam sudah tentu akan ditentang oleh DAP. Keluarnya DAP daripada Barisan Alternatif dan pengolakkan DAP-PAS dalam Pakatan Rakyat berpunca daripada hukum hudud dan negara Islam.
Teras Masyarakat di Malaysia.
Seperti yang dijelaskan pada artikel yang lain. Politik Malaysia terasnya adalah masyarakat atau kaumnya. Pembahagian kerusi umpamanya berdasarkan kaum. DAP dilihat cuba memecahkan dengan meletakkan calon Melayu di kerusi-kerusi masyarakat Melayu. Ia satu tindakan yang bijak dan betul. Cuma masyarakat Melayu mestilah mempelajari apa perjuangan DAP dan pendekatan DAP terutamanya Perlembagaan DAP.
Selama ini, pertandingan dalam pilihanraya dalam gelanggang masyarakat masing-masing umpamanya calon Melayu vs calon Melayu dalam kawasan Masyarakat Melayu banyak membantu kestabilan politik negara kita.
Menurut Malik Bennabi, masyarakat merujuk satu penyatuan antara anggota yang mempunyai tabiat dan adat yang sama, hidup di bawah kawalan sistem undang-undang yang sama dan berkongsi minat yang sama’. Pemahaman masyarakat berkaitan dengan kaum, agama, kelas masyarakat dan latar belakang seseorang berdasarkan minat, pendidikan dan persatuan. Punbegitu paling berpengaruh ialah kaum, agama dan pendidikan (bahasa).
Dalam suasana politik semasa, DAP sedang mengumpul kekuatan dalam kalangan anggota Melayu mereka untuk menjadi calon pilihanraya di kawasan Melayu. Semasa Kerajaan Pakatan Rakyat di Perak ditubuhkan, DAP kerugian besar apabila peluang pemimpin mereka untuk menjadi Menteri Besar Perak berkecai kerana ketiadaan pemimpin Melayu padahal mereka memiliki kerusi majoriti kalangan anggota Pakatan Rakyat Negeri Perak. Alternatifnya, DAP terpaksa menerima wakil PAS sebagai Menteri Besar Perak.
Pemecahan tradisi ini adalah satu pendekatan politik baru dalam menjayakan falsafah kemajmukkan di negara ini. DAP telah bereksperimen di beberapa tempat dengan meletakkan calon Melayu kalangan DAP di kerusi masyarakat Cina. Zairil Khir Johari menang di Parlimen Bukit Bendera, Tengku Zulpuri DUN Mentakab dan Dato Arif Sabri menang di Parlimen Raub. Sejauh mana rakyat dapat menerimanya?. Kita lihat keputusan pilihanraya pada masa akan datang.
Kesimpulan
Masyarakat bukan Islam wajib memahami bahawa Islam bukanlah satu konsep agama seperti mereka fahami. Islam bukan agama, Islam adalah addin iatu cara hidup. Islam juga syumul iaitu mencakupi keseluruhan kehidupan yang saling berkait antara satu sama lain secara holistik. Perkara paling besar dalam agama Islam berkaitan aqidah atau tauhidik. Semua perkara dalam kehidupan berkait rapat dengan aqidah termasuk politik, negara, pemerintahan dan perundangan. Justeru, sebagai umat Islam pelaksanaan pemerintahan Islam dan perundangan Islam adalah persoalan akidah yang perlu dan wajib umat Islam penuhi.
PAS cuba menanam kembali Islam yang syumul ke dalam Perlembagaan Malaysia dan Perlembagaan Negeri tanpa mengenepikan kaum lain dan dibuat secara demokrasi dan profesional serta jalan kedamaian. Dalam Perlembagaan Terengganu dan Kelantan, perundangan Islam telah dikembali pada tempat yang asal. Amat wajar, perundangan Islam dilaksanakan di Kelantan kerana rakyat Kelantan memilih PAS sebagai pemerintah mereka dan sudah tentu mereka mahu apa yang PAS janjikan dalam manifesto pilihanraya dan matlamat perjuangan PAS.
Perjuangan tanpa meletakkan kepentingan aqidah sebagai tunjang utama, pasti akan menimbulkan permasalahan pada masa akan datang. Tidak jelas fikrah ini menghasilkan tauriah dan taqiyah politik bakal merosakkan Islam pada masa mendatang kerana keutamaannya hanya kemenangan politik dan keinginan berkuasa.


[i] Ceramah 8.11.2015, Taman Tasek Wakaf Dua. Ceramah ini dihadiri oleh penulis.
[ii] Lebih jelas, sila lihat Abdul Hadi Awang, Konsep Negara Islam dan Matlamatnya.
[iii] http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/nik-aziz-tetap-mahu-hudud-tak-peduli-pendirian-dap#sthash.OD5p4nSJ.64EfXfgo.dpuf.
[iv] Utusan Malaysia, 24.9.2001

1 comment:

Stroker said...

Siapakah penulis ini?? Bleh saya kenal lebih lanjut.. ada FB atau akaun media sosial lain supaya saya dapat kenal.. artikelnya bagus, berfakta dan lebih jujur.. sbb itu saya mengambil Pas sebagai wadah perjuangan, namun Harini kemungkinan atas faktor tertentu, pas dilihat sebagai parti yg 'salah'.. mungkin pemimpin pas masa kini belum benar2 memberikan contoh teladan yg baik, dan memberikan kesedaran akan negara Islam dan akhlak yg bersih seperti mana yg terdapat dlm nabi saw..org2 pas kena sedar di dlm kita ingin membawa negara Islam terutama dlm masyarakat yg majmuk, perlunya kepada sifat yg jujur.. sbb itu Rasulullah saw dipilih menjadi ketua menyatupadukan suku aus dan Khazraj, kerana salah satu faktor yg paling dominan, ialah akhlak baginda yg terpuji.. kita mesti sedar akan hal ini dan kita mesti berjalan terus mengikuti jalan Rasulullah saw.. kita tidak boleh termakan dgn kata2 individu yg mencela musuh dgn perkataan2 nista, kerana tugas kita besar, terutama sekali dlm konteks Malaysia yg majmuk ini..

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.