Followers

Sunday, October 30, 2016

Krisis Umat IslamPenyusun: Mohamad Ridhwan Bin Alias
29/10/16

Krisis utama umat Islam pada hari ini ialah [1] krisis kehilangan hakikat taqwa-iman, [2] krisis kehilangan adab-akhlak dan [3] krisis kehilangan hakikat ilmu.

Dalam penulisan ini, penulis akan menfokuskan kepada nombor [3] dengan mengemukakan pendapat Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buti.

Untuk mendapat hakikat setiap sesuatu memerlukan cara atau konsep yang berkemampuan, maka konsep tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah konsep yang berteraskan keilmuan dan pengkajian. Pada penghujung keilmuan dan pengkajian, kita memperolehi hasil yang membuahkan suatu keyakinan yang padu dan mantap bukannya suatu keraguan.

Sesiapa yang ingin berbahas tentang kebenaran memerlukan konsep keilmuan tertentu agar tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor khayalan dan angan-angan.

Seseorang muslim yang berbahas persoalan kebenaran perlu mengiktiraf dahulu bahawa faktor pertama yang men’tawaduk’kan pemikiran Islam ialah agama Islam itu sendiri.

Islam Menolak Keraguan dan Khayalan
+ Jangan ikuti apa yang kamu tidak tahu (Surah al- Isra’:36)
+ Jangan ikuti sangkaan (Surah Yunus: 36)

Faktor Islam ini telah menolak seseorang membina sebarang teori atau ideologi secara sangkaan dan agakkan tetapi mestilah berpandukan kepada pemikiran yang waras dan disokong oleh dalil-dalil yang menyakinkan.

Hakikat keilmuan yang diiktiraf didalam Islam sebagai puncak kesucian pemikiran dan sumber pengetahuan yang benar.

Ilmu itu cahaya dan cahaya itu pula adalah petunjuk ke arah jalan yang hakikat’

Sumber Rujukan
1. Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Butiy, Hakikat Alam Semesta dan Cakerawala Menuju Iman yang Teguh.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.