Followers

Saturday, March 11, 2017

Siapa Pencipta Tuhan?Setiap manusia MESTI ada kepercayaan dan keyakinan dalam sesuatu perkara termasuk dalam persoalan ketuhanan atau Kepercayaan atau agama. MESTI, walaupun seseorang itu tidak beragama atau ateis. Itu juga suatu kepercayaan atau keyakinan.

Kemuncak pertanyaan atau persoalan manusia ialah siapakah Tuhan?, siapakah sebelum Tuhan? dan siapakah pencipta Tuhan?. Mustahil Tuhan ada dengan sendiri.

Dalam Islam, Zat Allah SWT jangan difikirkan kerana ia bukanlah tahap kemampuan manusia untuk memikirkannya. Kita hanya boleh mengenali Allah dengan mengenali Nama Allah SWT dan Sifat-sifat Allah SWT. Mengenali Sifat Allah sendiri tidak boleh digambarkan seperti sifat makhluk.
Banyak agama atau kepercayaan mengambarkan kehidupan Tuhan dan Sifat-sifat Tuhan seperti makhluk. Bersifat seperti makhluk mengambarkan kelemahan Tuhan. Tidak munasabah Tuhan itu bersifat lemah.

Justeru, kita MESTI mengenali Allah SWT.

Prinsip asasi mengenali Allah ialah ‘aku dengar aku taat’. Tanpa prinsip ini manusia suka mempersoalkan apa yang diyakini atau dipelajari.

Sebahagian ulama mengunakan pendekatan mengenali Allah SWT melalui pendekatan Tauhid Tiga dan pendekatan sifat 20. Sebenarnya pendekatan sains juga boleh digunakan untuk mengenali Allah.

Dalam menghadapi dunia pada hari ini, pendekatan Sifat 20 dan pengkajian kitab-kitab lama (termasuk kitab ulama Melayu lama) adalah kaedah terbaik. Ia dapat membentuk kerangka pemikiran atau pandangan alam Islam berasaskan tauhid yang mampu menghadapi cabaran pada zaman ini.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.