Followers

Sunday, June 11, 2017

WATAK PEMIMPIN MAHASISWA DAN POLITIK KAMPUS


“Kalau memang saudara merasa tidak perlu ikut berpolitik, biar tak usah berpolitik. Tetapi saudara jangan BUTA Politik. Kalau saudara buta politik, saudara akan dimakan oleh (orang) politik”- Mohammad Natsir, Mantan Perdana Menteri Indonesia.
Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Selawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jutaan terima kasih kepada Saudara Rahman Imuda kerana memberi peluang kepada hamba Allah yang faqir ini menulis pembuka kata buku ini.
Pertama, sebetulnya penulis tidak layak memberi pembuka kata buku ini disebabkan penulis hanyalah seorang pemerhati politik kampus dan hanya berjawatan kecil sebagai EXCO Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) dan EXCO Persatuan Sejarah Universiti Malaya. Secangkir pengalaman yang lain tentang Gerakan Mahasiswa ialah penulis pernah membuat kajian tentang Gerakan Mahasiswa di Universiti Malaya pada peringkat Latihan Ilmiah di Jabatan Sejarah Universiti Malaya dibawah seliaan Professor Dr. Mohamad Redzuan Othman.
Falsafah Perjuangan Mahasiswa
Menurut pengarang buku Mahasiswa Menggugat, Dr. Mohamad Abu Bakar, falsafah perjuangan mahasiswa adalah manifestasi dari status mereka sebagai pelajar universiti, fungsi mereka sebagai rakyat yang sudah dewasa dan situasi mereka sebagai kumpulan individu yang seringkali terdedah kepada dunia semasa. Tiga elemen dalam falsafah perjuangan mahasiswa ini membentuk watak seorang mahasiswa dalam interaksi mereka dengan kerajaan, pentadbiran universiti dan masyarakat.
Mahasiswa mesti sedar bahawa mereka berstatus sebagai pelajar universiti bukan lagi pelajar sekolah. Beza antara pelajar universiti dengan pelajar sekolah adalah pemikiran dan budaya. Pelajar universiti mesti berdikari dan tidak diharap disuap dengan ilmu oleh guru tetapi meneroka ilmu secara kendiri. Di universiti, mahasiswa adalah anak muda yang merdeka bebas daripada pengawasan ibubapa. Mereka bertindak mengikut akal dan hati nurani sendiri. Risiko dan tanggungjawab atas diri mereka sendiri. Kecenderungan ini membuka ruang mencari identiti tersendiri melalui intelektualisme.
Mahasiswa juga perlu sedar bahawa fungsi mereka sebagai rakyat yang sudah dewasa. Usia mereka yang rata-ratanya berusia 21 tahun menjadikan mereka sebagai  warganegara yang  berhak untuk mengundi dan terlibat dalam proses demokrasi di negara ini.  Dalam proses kematangan para mahasiswa ini, adalah sukar untuk menghalang mereka cakna politik atau celik politik  terutamanya dalam suatu isu berkaitan politik negara dan kesejahteraan rakyat. Tidak hairan sejarah membuktikan berlaku pertembungan pandangan antara gerakan mahasiswa dengan pihak berkuasa.
Anak muda adalah pemilik zaman. Sebagai anak muda yang berpendidikan dan terdedah dengan lambakan maklumat melalui media sosial, para mahasiswa pantas mendapat maklumat tentang isu-isu semasa. Pendedahan isu semasa memerlukan mahasiswa menjadi progresif dan kritis dalam isu masyarakat. Menurut Professor Diraja Ungku Aziz, “Mahasiswa bukan sahaja berhak mengeluarkan suara-intelek mereka tetapi boleh dikatakan mereka wajib memberi syor serta teguran oleh kerana merekalah di antara ribuan pemuda-pemudi yang lain, dari desa dan kota, yang bernasib baik berpeluang mencapai pelajaran tinggi”.
Pokok pangkal kepada falsafah perjuangan mahasiswa ialah intelektualisme. Menurut kamus dewan, intelektualisme ialah pengabdian kepada penggunaan intelek atau daya fikir. Manakala satu lagi maksud ialah doktrin yang menekankan bahawa pengetahuan terhasil dengan penaakulan tulen.
Bermulanya pengupayaan intelektualisme watak pemimpin mahasiswa ialah mereka mesti dibebaskan daripada konsep watak tertawan seperti disaran oleh Dr. Syed Husein Alatas. Watak tertawan yang ada dalam diri seorang pemimpin mahasiswa yang perlu dibebaskan ialah [1] watak yang suka meniru tanpa pertimbangan yang kritis iaitu menerima ilmu, maklumat dan berita secara membuta-tuli. [2] Watak tertawan tidak mampu menimbulkan persoalan baru yang diperlukan dalam lingkungannya. Mereka mengambil berat dalam suatu permasalahan tetapi tiada idea dan gagal mencari solusi dalam masalah tersebut. [3] Watak tertawan terikut-ikut dengan pengaruh luar terutamanya dari Barat. [4] Watak tertawan tidak mempersoalkan sumber ilmu luar. [5] Watak tertawan tidak menyedari bahawa mereka adalah watak tertawan.
Dalam konteks Islam, intelektualisme diupayakan oleh Pandangan Alam Islam atau Islamic Worldview yang benar dan sahih. Pandangan Alam Islam adalah suatu pandangan terhadap sesuatu perkara atau isu melalui kaca mata Islam dan iman berdasarkan sumber rujukan ilmu Islam iaitu al Quran dan al Sunnah. Al Quran sarat dengan pelbagai konsep-konsep tentang kehidupan yang tersendiri melalui pengistilahan kata dasar yang yang tersendiri. Konsep-konsep yang datang dan difahami dalam perspektif Quranik menghasilkan framework atau kerangka pemikiran yang tersendiri yang jelas berbeza daripada worldview dan framework bukan Islam terutamanya dari Barat. Pemimpin mahasiswa yang mempunyai pengupayaan intelektualisme bukan sahaja mampu membebaskan diri mereka daripada sikap watak tertawan tetapi paling penting mempunyai Pandangan Alam Islam yang sahih dan benar.
Pengupayaan intelektualisme dari segi pengislahan Pandangan Alam Islam dan pembebasan daripada sikap Watak Tertawan perlu disusuli dengan pembudayaan ilmu melalui amalan membaca buku secara berterusan, pembudayaan diskusi ilmiah dan menulis ulasan artikel atau bab buku.
Pengupayaan intelektualisme dalam falsafah perjuangan mahasiswa menghasilkan watak mahasiswa sebagai pemimpin sebuah pergerakan yang akan mengemudikan pelbagai aspek perjuangan mahasiswa termasuklah dalam politik kampus dan politik nasional.
Dalam konteks politik kampus, Pilihan Raya Kampus (PRK) adalah medan latihan bagi mahasiswa menambah pengalaman politik mereka sebagai watak pemimpin. Bekalan ‘modal’ pengupayaan intelektualisme membolehkan watak pemimpin mahasiswa menghasilkan gagasan pemikiran, alternatif dan manifesto dalam menyelesaikan masalah kampus dan nasional.
Selain pengupayaan intelektualisme, watak pemimpin mahasiswa perlu mengambil peluang meredah masuk dalam tiga perkara iaitu [1] mencari pengalaman dalam organisasi dan kepimpinan, [2] membina jaringan persahabatan dan pengaruh didalam atau diluar kampus, dan [3] meningkatkan kemahiran komunikasi.
Mahasiswa Buta Politik
Penulis menolak pandangan mengatakan politik itu kotor. Politik itu mulia kerana melalui politik kita boleh menegakkan Islam dan memakmurkan dunia. Yang kotor adalah pelaku politik.
Kita tidak boleh menolak politik. Berorganisasi secara automatiknya membawa kita dalam penglibatan politik sama ada politik tempat kerja, politik kampung mahupun politik kepartian. Setiap inci kehidupan kita bergantung kepada keputusan politik dan kebodohan kita dalam politik memberi natijah buruk kepada kehidupan kita dan anggota masyarakat yang lain.
Menurut Berthold Brecht (1898 – 1956), seorang penyair Jerman, sutradara teater, dan marxis telah menyatakan “buta yang paling buruk adalah buta politik. Dia tidak tahu bahawa kos hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, kos sewa, harga kasut dan ubat, semua bergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga mengatakan bahawa ia membenci politik. Si dungu itu tidak tahu bahawa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak miskin, dan pencuri paling jahat daripada segala pencuri, politikus jahat. Dengan adanya politikus jahat, rosaklah perkilangan nasional dan multinasional yang mengurangkan kekayaan negara."(dengan olahan dan tambahan penulis)
Mantan Perdana Menteri Indonesia dan pemimpin utama MASYUMI, Mohammad Natsir menyatakan “Kalau memang saudara merasa tidak perlu ikut berpolitik, biar tak usah berpolitik. Tetapi saudara jangan BUTA Politik. Kalau saudara buta politik, saudara akan dimakan oleh (orang) politik”. Jika kita tidak menyertai politik kepartian sekalipun, kita perlu celik politik agar tidak tertipu dengan kelicikkan politikus jahat.
Di kampus, mahasiswa dibahagikan kepada tiga kelompok iaitu [1] kelompok belajar tanpa aktif berorganisasi, [2] kelompok terpengaruh dengan hedonisme dan [3] kelompok belajar dan aktif berorganisasi. Kelompok mahasiswa [3] inilah yang dimaksudkan oleh Ungku Aziz dalam tulisan, belajar sambil mencabar, pengetahuan tidak terjuntai seperti pisang, bangsamu tidak maju tanpa pemimpin pengalaman(mencabar) dan terpelajar’. Berpengalaman dalam kepimpinan di kampus dan berpendidikan boleh menghasilkan pemimpin pelapis bagi negara ini.
Politik kampus meliputi PRK, pengurusan organisasi mahasiswa (termasuk Majlis Perwakilan Pelajar-MPP) dan pengucapan awam memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa terlibat dalam politik. Ia juga memberi kesedaran politik dan mengupayakan sikap bertanggungjawab para mahasiswa terhadap isu-isu politik kampus, nasional atau antarabangsa. Ini selari dengan pandangan Almarhum Sultan Azlan Syah, “mahasiswa harus bertanggungjawab terhadap masyarakat dan perlu melakukan sesuatu untuk rakyat”.
Model Baru Mahasiswa Progresif
Sifat progresif dan radikal sesetengah pemimpin mahasiswa tidak perlu dibimbangi oleh pemerintah dan pentadbiran universiti. Ia selari dengan ucapan Perdana Menteri Malaysia Kedua, Tun Abdul Razak menyatakan, “Jikalau kita tinjau belakang semasa kita masih menuntut, tentulah kita dapat melihat perkara itu dari sudut yang betul”. Anak muda dan mahasiswa senantiasa merasakan pendirian mereka adalah betul dan bersedia mempertahankannya.
Sejarah membuktikan bahawa ramai pemimpin progresif dan radikal yang melawan arus ketika usia muda akhirnya kembali mengikut arus. Tun Dr. Mahathir Mohamad seorang ultra nasionalis Melayu akhirnya menjadi Perdana Menteri Keempat. Dato Seri Anwar Ibrahim, pemimpin belia dan mahasiswa radikal yang mengerakkan banyak demonstrasi termasuk demonstrasi Baling pada tahun 1974 telah menyertai UMNO-BN dan berkesempatan menjawat jawatan Timbalan Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri Malaysia.
Gerakan mahasiswa dan pemimpin mahasiswa progresif seringkali dipalitkan dengan hubungan dengan pihak pembangkang. Jujurnya, sebahagian mereka bersama-sama pihak pembangkang sama ada sebagai kader parti tertentu atau kebersamaan dalam sesuatu isu. Pengaruh luar dalam gerakan mahasiswa sukar untuk dielakkan.
Model Baru Mahasiswa Progresif cuba memecah tembok yang mengatakan gerakan mahasiswa yang progresif dan radikal mesti menentang kerajaan, bersama pembangkang dan berdemonstrasi di jalanan. Ia selaras dengan kenyataan mantan Presiden PAS, Dato Fadzil Mohd Nor menyatakan, "Gerakan Pelajar mahupun politik pelajar seharusnya mempunyai orientasi tersendiri dan tidak seharusnya serba sama dengan politik kepartian".
Antara ciri Model Baru Mahasiswa Progresif ialah
1.      Politik Santun ialah politik berasaskan ilmu dan akhlak yang mulia. Mengutamakan politik penyatuan ummah dan kesejahteraan rakyat-mahasiswa merentasi politik kepartian, politik perkauman, politik keagamaan yang sempit dan kepentingan peribadi. Politik santun itu berpolitik kerana prinsip, berkonflik bukan kerana orangnya tetapi pemikiran dan sikap mereka. Politik santun membolehkan mahasiswa bersolidariti dan bersama serta bekerjasama dengan pihak lawan politik dalam sesuatu isu demi kepentingan negara dan rakyat.
2.      Pembinaan tradisi gerakan mahasiswa berakarkan intelektualisme dimana sedia belajar dan manfaat segala sumber ilmu yang relevan termasuk sumber ilmu dari luar negara tetapi masih berpaut dengan realiti tempatan dan bersikap kritis terhadap sumber ilmu tersebut. Tradisi gerakan mahasiswa berakarkan intelektualisme juga mengabung-jalinkan antara kekuatan ilmu turath dan ilmu semasa.
3.      Mahasiswa Berkebajikan. Antara kegiatan yang dilakukan ialah dapur kampus, program kesedaran kesihatan dan kelas tambahan percuma.
Pendekatan Model Baru Mahasiswa Progresif ialah:
1.      Penubuhan sebuah grup diskusi dan pentarbiahan yang boleh dinamakan Grup Pemikir Muda yang bebas daripada kongkongan mana-mana parti politik diluar kampus.
2.      Grup ini mesti mengadakan 2 wacana mingguan (wajib) di kampus. Wacana pertama berdasarkan kitab turath dan moden dimentori oleh intelek-sarjana berautoriti untuk membina dan mengukuhkan Pandangan Alam Islam Mahasiswa. Kitab-kitab Ulama Melayu Patani, buku-buku Syed Muhammad Naquib al-Attas dan para muridnya, dan tulisan Dr. Ismail al-Faruqi boleh dikaji. Wacana kedua berkaitan dengan kajian terhadap pemikiran dan isu semasa. Antara pemikiran yang boleh dikupas ialah pemikiran Syed Husein Alatas, Joseph E. Stiglitz, Robert D. Kaplan, John L Esposito, Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Montgomomerry Watt, Syed Husin Ali dan lain-lain.
3.      Grup ini akan menubuhkan sayap ‘parti politik kampus’ untuk menghadapi PRK dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu ke dalam lapangan politik kampus.
4.      Sayap politik kampus Grup Pemikir Muda hanya fokus politik kampus dan PRK. Ahli Grup Pemikir Muda yang mahu terlibat dalam politik nasional dan organisasi politik luar kampus perlu mewakili diri sendiri bukannya atas nama Grup Pemikir Muda.
5.      Mengutamakan pembentukan kualiti diri Watak Pemimpin Mahasiswa bukannya menonjolkan gerakan mahasiswa anti-kerajaan.
6.      Mengutamakan pendekatan serampang dua mata dan politik damai bukannya politik kebencian, permusuhan dan konflik. Mengutamakan kerjasama politik, hubungan mesra, pengkongsian kuasa, penglibatan dan penyertaan dalam mana-mana program kemahasiswaan sama ada dianjurkan oleh organisasi mahasiswa, HEP, pihak kerajaan atau parti pembangkang.
7.      Mengkritik dan menegur pihak tertentu (termasuk pihak kerajaan dan pembangkang) dengan hujah dan dalil sama ada dalam forum dan penulisan. Kritikan mesti membina disertakan dengan alternatif penyelesaian.

Jujurnya, penulis tertarik dengan Model The Thinkers (di Universiti Malaya) sebagai sel diskusi ilmu yang mempunyai sayap politik kampus dikenali sebagai Mahasiswa Hybrid atau Neo Siswa UM. Antara sel diskusi lain yang wajar dicontohi ialah Universiti Terbuka Anak Muda (UTAM). Diharapkan sel-sel diskusi ilmu yang bebas daripada kongkongan politik luar kampus lebih banyak bercambah dan bergerak dalam politik kampus untuk mengaplikasikan ilmu di lapangan.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.