Followers

Sunday, June 11, 2017

TANZIL (sempena Nuzul Quran 2017)

Tanzil
Tanpa Lampu Tanzil para Rasul dari Adam hingga Mustafa
Gagal mengenal Allah dalam samar akal dan pengalaman saja
Tanzil menyinari Sifat dan kaitan-Nya dengan ciptaan
Penuh keyakinan, tanpa mainan syak dan gurauan zan.
[Wan Mohd Nor Wan Daud, Sinar Ilahi]

Konsep Tanzil dalam al Quran menyatakan bahawa kepalsuan tidak terdapat dalam Islam termasuk dalam wahyu [surah Fusshilat: 42]. Islam ditanzilkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril secara beransur-ansur. Al Quran menusuk ke dalam hati-jiwa seseorang mukmin dan akhirnya mengerakkan mukmin tadi untuk melaksanakan Islam dalam kehidupannya. Pada waktu yang sama juga, seseorang Islam memiliki sifat rasul yakni memberi peringatan. Peringatan ini perlu berdasarkan istilah [bahasa] dan makna [makna kepada makna] yang benar, jelas dan tepat [Surah Asy Syu’ara’: 192-195].

Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci al Quran’ [rujuk Surah Ali ‘Imran: 7]

Keabsahan Tanzil terletak kepada Dia yakni Allah mentanzilkan atau menurunkan al Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang adipenting disini ialah al Quran telah membuktikan bahawa al Quran sendiri diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Perkara ini menunjukkan al Quran datang daripada Allah SWT dan bersifat kebenaran mutlak.

Menurut Syed Muhammad Naquib al Attas, Agama [Islam] itu berasas pada TANZIL daripada Tuhan kepada insan yang dilangsungkan oleh-Nya kepada nabi atau rasul-Nya [pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad] bagi anutan segenap manusia. Berikut dari pengakuan ini maka kita mengikrarkan bahawa agama Islam BUKAN TEORI, bukan hasil renungan-renungan para bijaksana dan failasuf, bukan hasil renungan insan, bukan hasil ciptaan insan sebagaimana kebudayaan itu hasil usaha dan dayaciptanya dalam menghadapi keadaan sekeliling.

Md Asham Ahmad menyatakan bahawa kenyataan Allah yang di-tanzil-kan kepada PesuruhNya Muhammad SAW. Dan apa yang dia fahami pada keinsafannya adalah kefahaman yang benar terhadap hakikat yang diperkatakan kerana ia datang dari seorang yang benar [yakni Muhammad] yang telah menyampai kepadanya perutusan yang benar [yakni al Quran] melalui bahasa yang mempunyai cukup kewibawaan [Surah Yusuf:2] bagi memperikan hakikat dan kebenaran seperti yang dikehendaki. Kebenaran itu adalah ‘kebenaran disisi Allah’, maka tidak boleh tidak agama berkenaan mesti memberikan BUKTI pengakuan Tuhan terhadap kebenarannya.

Kesempurnaan bukti kebenaran yang dimiliki oleh Islam melalui Tanzil membuktikan Islam paling sempurna dan menyakinkan. Keyakinan dan kesempurnaan ini membuktikan tiada keraguan pada Islam [Surah al Baqarah: 2].

Keabsahan Tanzil membuktikan bahawa Islam adalah hakikat kebenaran disisi Allah yang sebenar dan tulen. Antara hujah-hujahnya:
1.      Ayat al Quran menguatkan al Quran sebagai wahyu Allah SWT Surah al Anbiya: 5, Surah al Ankabut: 48-49, Surah al Haaqah: 44-47
2.      Gaya al Quran bukan ciptaan manusia, Surah al Baqarah: 23-24
3.      Nabi Muhammad SAW turun ditegur-nasihati dalam al Quran menandakan bahawa al Quran bukan ciptaan baginda. Surah al Anfaal: 67, Surah Abasa: 1-10
4.      Ayat al Quran berkaitan perkara ghaib, Surah al Fath: 27
5.      Ayat al Quran menyatakan tentang alam raya. Surah al Anbiya: 30, Surah Yaasin: 38-40, Surah as Syura: 29, Surah al An’am: 125
6.      Bersifat rahim, surah al Mukminun: 12-14
7.      Islam bersifat Ilahi, Surah an Nahl: 17
8.      Penerapan Islam secara keseluruhan, Surah al Baqarah: 85
9.      Al Quran untuk selamatkan manusia, Surah Yusuf: 111

Menurut Syed Muhammad Naquib al Attas, terdapat dua ciri khas Tanzil iaitu [1] wahyu Islam diperuntukkan untuk semua umat manusia secara keseluruhannya (tanpa menbezakan waktu dan tempat) dan [2] hukum-hukum yang suci yang terkandung dalam wahyu itu tidak memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam agama iti sendiri.


Kemampuan manusia meliputi akal, fizikal, emosi dan rohaniah manusia adalah terbatas( Surah al Israa: 85, Surah an Nisa’: 28). Imam Shafie pernah berkata, ‘akal mempunyai batas tempatnya berhenti sama seperti penglihatan mempunyai batas tempatnya berhenti’. Akal manusia yang terbatas memerlukan wahyu [Surah an Nisa’: 165] dalam memberi panduan agar kehidupan manusia mencapai kebahagiaan dan selamat di dunia mahupun akhirat.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.