Followers

Tuesday, February 08, 2011

Generasi Y?


Generasi Y boleh diklasfikasikan kepada manusia yang lahir antara tahun 1980an dan 1990an. Mereka generasi yang unik dimana gaya hidup dan pemikiran manusia menerima ledakan teknologi maklumat yang luar biasa sehingga mentranformasi sesebuah masyarakat tradisi dan moden. Kita dikira sebagai masyarakat pasca moden.

Perentas maklumat seperti twitter, wikileaks, FB, Blog mula menyebarkan maklumat dengan pantas. Maklumat tersebar secara langsung dan ia boleh mempengaruhi massa.

Kepantasan maklumat menjadikan maklumat semakin dekat dengan kita. Maklumat ini mengandungi legasi pemikiran dan gaya hidup popular terutamanya dari Barat dan akhir menglobal ke antero alam dunia. Kebiasaannya, barat akan memenangi pengulatan perubahan pemikiran dan gaya hidup kerana mereka mempunyai modal yang besar. Modal menentukan kepopularan.

Kebanjiran maklumat telah merencamkan pemikiran generasi Y. Taboo lama yang diwarisi cuba diubahkan. Jika kita lihat, Gen Y lebih liberal dan materialitik sifatnya. Sifat ketuhanan mula longgar apabila sains dan teknologi mula bertuhan. Agama mula menjadi adat bahkan ada menganggap mitos dan dongeng.

Gen Y bersifat 1dunia kerana proses globalisasi. Pakaian, makanan, minat mempunyai persamaan. Konsep bernegara akan terhakis.

Gen Y…modal, teknologi,popular, liberal..

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.