Followers

Friday, December 30, 2016

Pandangan Alam Islam

Pandangan alam Islam sebagai mukmin mesti bersumber al Quran dan as Sunnah.

Kerangka pemikiran berdasarkan kaedah2 dan metodelogi Ilmu Islam.

Niat dan tujuan mesti ikhlas bukannya batil.

Islam perlu diamal bukannya wacana wacana untuk disembang berpanjangan tanpa noktah.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.