Followers

Sunday, March 01, 2009

FALSAFAH PERJUANGAN MAHASISWA: SATU RE-INTERPRESTASI

FALSAFAH PERJUANGAN MAHASISWA: SATU RE-INTERPRESTASI.


OLEH MOHAMAD RIDHWAN BIN ALIAS
(mamat_com)
tokawang_sufi@yahoo.com


“Kau harus tahu saudara! Dunia ini bukan penjara, lapang luang tempat berjuang. Kau pun harus mengerti saudari! Kau pun sakti jika berbakti”.
-Or Mandank


Perjuangan mahasiswa adalah perjuangan anak muda yang ingin mengubah sistem yang telah didukungi oleh persekitaran masyarakat mereka. Mereka mahu perubahan mengikut cita-rasa mereka yang dipelajari daripada idealisme yang teori dan khayali. Ketiadaan ruang untuk menjayakan hasrat mereka menyebabkan mereka mengambil langkah yang radikal dan ekstrem sesuai dengan jiwa mereka yang bersemangat membara. Tetapi yang menjadi persoalan kini adalah sejauh-mana faktor material dan mehnah yang menyelimuti ruang pemikiran masyarakat telah membawa impak besar kepada pemikiran dan tindakan peserta gerakan mahasiswa?.


KONTEKS PERJUANGAN MAHASISWA

Politik kampus adalah satu lapangan yang luwes perlu dibedakan dengan politik mahasiswa tetapi dibaca bersama dengan bacaan politik mahasiswa. Apabila menyebut politik kampus ia juga melibatkan pensyarah, persatuan kakitangan dan juak politik luar yang ingin menyebarkan pengaruh. Bayangkan terdapat pensyarah tekan-menekan di antara satu sama lain untuk mendapat jawatan pentadbiran bukan akademik. Politik mahasiswa pula melibatkan pertentangan antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan penguasa universiti.

Universiti merupakan tempat menyediakan prasarana dan persekitaran untuk pengembaraan minda dan melontar tesis baru untuk pertimbangan masyarakat berilmu. Menurut Muhammad Abu Bakar, kampus universiti adalah immediate surrounding atau alam sekeliling yang paling hampir kepada mahasiswa dan sehubungan dengan itu mahasiswa boleh dikatakan saban hari berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi ini menimbulkan suasana perkongsian dan konflik di antara warga kampus. Universiti sendiri merupakan sebuah badan politik di mana persoalan kuasa dan membuat keputusan menjadi satu aspek penting dan menerima pelbagai karenah para mahasiswa dan warganya.

Menurut Mohamad Abu Bakar aktiviti mahasiswa boleh menjadi aktivitisme apabila mahasiswa bertindak menyalurkan ketidakpuasan dan penentangan mereka menerusi jalan di luar batasan yang ditetapkan oleh institusi tempat mereka belajar dan bergerak. Peristiwa demonstrasi papan tanda sebagai contoh penentangan mahasiswa terhadap persoalan kedaulatan Bahasa Melayu di Universiti Malaya. Natijahnya, mahasiswa keluar dari bilik kuliah dan dihangatkan di sudut pidato mara ke serata kampus untuk membantai papan-papan tanda berbahasa Inggeris. Kejadian ini adalah transformasi daripada sesuatu aktiviti kebajikan kepada kegiatan aktivisme yang radikal.

Status diri mahasiswa haruslah dibedakan dengan status diri pelajar sekolah. Mahasiswa adalah anak muda yang dipenuh idealisme, semangat membara, romantis dan tergesa-gesa dalam usaha menegakkan apa yang diyakininya. Sebagai mahasiswa, mereka ingin bebas daripada kongkongan ibubapa dan guru-guru. Mereka mahu menjadi orang dewasa yang ingin membuang imej pelajar sekolah. Perbedaan ini cuba ditonjolkan dalam persoalan pemupukan intelektualisme dan personaliti. Proses pembelajaran dan pengajaran yang dialami telah menjadi pencetus kepada kebangkitan kesedaran mahasiswa. Mereka mahu berjuang bersama masyarakat kerana sifat peka dan teransang dengan pengolakan masyarakat sehingga mencetus cita-cita sosial untuk mengatasi masalah dengan keupayaan tenaga-idea mereka.

Isu nasional dan internasional telah meningkat ghairah mereka untuk turun padang dan memperkatakan persoalan tersebut melalui wadah debat dan penulisan. Ketiadaan ruang demokrasi menyebabkan mereka turun ke jalan raya untuk mempamerkan pendapat mereka. Mahasiswa akan terasa seronok dan puas jika dapat membantu masyarakat(Anthony Arblaster, Academic Freedom, 1974).


KESATUAN TEORI DAN AKSI

Dalam gerakan mahasiswa, proses penyatuan teori dan aksi perlu dinamik, kadang kala teori berada di depan aksi, adakala aksi perlu didepan teori. Kini, terdapat satu aliran memisahkan teori dengan aksi. Mereka yang elitis hanya membina teori dalam suasana duduk, belajar dan menulis buku manakala masyarakat mahasiswa massa hanya perlu beraksi. Aksi tanpa teori tidak efisen atau tidak akan berhasil melakukan perubahan mendasar kerana tidak dapat membebaskan manusia tanpa sedar[Ernest Mandels]. Pembebasan manusia tanpa sedar terjadi apabila manusia yang beraksi tidak memahami kenapa mereka perlu beraksi. Pengalaman gerakan reformasi 1998 di Malaysia adalah contoh popular kegagalan intelektualisme akibat tiada teori yang dapat mengukuhkan akar intelektualisme ke dalam minda masyarakat. Natijahnya, semangat perjuangan peserta gerakan reformasi hanya hangat-hangat tahi ayam. Manakala teori tanpa aksi tidak akan dapat watak ilmiah yang sejati kerana tidak ada jalan lain untuk menguji teori kecuali melalui aksi.

Para pimpinan mahasiswa seharusnya mengambil peluang membangun dan memupuk sebuah aliran pemikiran atau School of Thought yang tersendiri semasa di universiti. Menurut Mohamad Abu Bakar, para pemimpin mahasiswa boleh menjalankan aktiviti keilmuan yang membabitkan sebahagian mahasiswa dalam rancangan berfikir, berdiskusi, berdialog dan berseminar secara berkumpulan, kemudian mereka membentang dan menyebarkan fahaman mereka.

Setiap teori atau school of thought terhasil tidak akan teruji jika tidak diterjemahkan ke dalam masyarakat melalui penulisan yang akan membina kekuatan idealisme untuk mengerakkan kekuatan aksi mahasiswa sama ada melalui demonstrasi atau khidmat masyarakat. Ia menjadi satu manifesto yang dijadikan asas dalam perjuangan mahasiswa. Kewujudan kesatuan teori dan aksi yang telah diujikan akan membawa legasi perjuangan para mahasiswa secara terus menerus semasa berada di alam pasca mahasiswa. Ia mempunyai satu kesinambungan perjuangan kecuali di kalangan manusia yang rakus kuasa dan pangkat[idealisme telah dimamah oleh kekuatan materialisme].

RADIKALISME SEBAGAI ANUTAN MAHASISWA REVOLUSIONER.

Radikalisme secara popular menunjuk kepada ekstremisme politik dalam pelbagai bentuk atau usaha mengubah susunan atau orde sosial-politik secara drastik dan ekstrem (Alwi Shihab, 1997). Secara estimologi, radikalisme berasal daripada radix yang bermaksud akar. Seseorang yang radikalisme ialah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada sampai ke akar umbinya. Perubahan yang citakan adalah drastik dan mendasar sehingga memusnahkan idealisme yang berstatus quo.

Radikalisme dianuti oleh mahasiswa berjiwa revolusioner yang mahukan perubahan yang mendadak. Radikalisme yang dianuti oleh mahasiswa berjiwa revolusioner perlu dipandang secara positif. Kefahaman terhadap revolusioner mahasiswa ini perlu difahami sebagai bersuara keras dan bertindak keras meruntuh dan menghancurkan sesuatu itu disertakan pula dengan daya cipta untuk membina yang baru sebagai ganti yang lapuk yang diruntuh dan dirubah (Shahnon Ahmad, 1995). Manakala pemaknaan surealis berbeda dengan revolusioner iaitu bersuara kuat untuk meruntuh dan menghancur tanpa penciptaan dan pembinaan semula.

Radikalisme yang dimiliki oleh mahasiswa berjiwa revolusioner yang maksudkan adalah mahasiswa yang dipandu oleh school of thought dalam setiap aksi radikalismenya. Kawalan aksi adalah kefahaman intelektualisme ke atas isu yang berkaitan dengan nilai demokrasi, keadilan sosial, reformasi ekonomi, politik dan sosial masyarakat dan kebajikan mahasiswa sendiri.

MAHASISWA DAN RUANG DEMOKRASI

Solidariti Mahasiswa Malaysia[SMM], satu front mahasiswa selalu mendakwa pihak kerajaan telah menyekat ruang demokrasi di universiti terutamanya hak kebebasan media dan berpolitik. Antara dakwaan SMM adalah sekatan HEP ke atas calon-calon ‘pro-mahasiswa’. Or Mandank telah menasihatkan kepada para anak muda berbunyi begini “Kau harus tahu saudara! Dunia ini bukan penjara, lapang luang tempat berjuang. Kau pun harus mengerti saudari! Kau pun sakti jika berbakti”. Sebenarnya tiada alasan bagi para mahasiswa untuk tidak meneruskan perjuangan mereka.

Ruang demokrasi ekoran beberapa fasal dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti diakui menjejaskan persekitaran demokrasi politik mahasiswa. Kesempitan ruang demokrasi perlu diambil kesempatan oleh para pimpinan mahasiswa untuk mengamal politik penyatuan yang berasaskan perkongsian kuasa diantara pihak bertentangan dan peluang ini juga boleh digunakan untuk pentarbiyahan dan dakwah untuk sebilangan mahasiswa yang hanyut akhlaknya. Apaguna gerakan mahasiswa terlalu bersifat politikal tetapi tiang-tiang intelektualisme dan tarbiyah pendokongnya sangat rapuh dimakan anai-anai materialisme dan hedonisme.

KARAKTER MAHASISWA

‘belajar sambil mencabar, pengetahuan tidak terjuntai seperti pisang, bangsamu tidak maju tanpa pemimpin pengalaman(mencabar) dan terpelajar’.
- Ungku Aziz

Menurut Mohamad Abu Bakar, falsafah perjuangan mahasiswa adalah manifestasi dari status mereka sebagai pelajar universiti, sebagai rakyat yang dewasa dan situasi mereka sebagai individu yang terdedah dengan pengolakan dunia semasa. Benarlah ucapan Ungku Aziz, ‘belajar sambil mencabar, pengetahuan tidak terjuntai seperti pisang, bangsamu tidak maju tanpa pemimpin pengalaman(mencabar) dan terpelajar’. Pemimpin bukan sahaja perlu dipenuhi dengan ilmu tetapi mestilah menimba pengalaman dalam perjuangan. Pemimpin seperti Anwar Ibrahim, Aziz Deraman, Mahathir Mohamad dan Abdullah Ahmad Badawi adalah leluhur yang dihasilkan oleh pengalaman aktivisme gerakan mahasiswa-belia di universiti atau institusi pendidikan yang mereka menimba ilmu. Ilmu dan pengalaman menjadi satu pautan saling lengkap-melengkapi antara teori dan praktikal.

Ketiga-tiga elemen yang dinyatakan oleh Mohamad Abu Bakar melibatkan karakter mahasiswa sendiri. Karakter mahasiswa yang ditonjolkan melalui keberkesanan kepimpinan dan intelektualisme pimpinan mahasiswa adalah kekuasaan yang sebenar. Ganning menyebut “Jalan saya menuju kepada kekuasaan melalui karakter”. Jika kita menyelinap dalam sejarah gerakan mahasiswa, sudah pasti kita menemui karakter yang menghidupkan suasana api perjuangan mahasiswa sama ada di kampus atau di tengah masyarakat. Anwar Ibrahim, Ibrahim Ali, Noordin Razak dan Ahmad Shabery Cheek daripada kelompok Islamis-Nasionalis manakala Sanusi Osman, Abu Zer, Hishamuddin Rais dan Kamarazaman Yaakob daripada kelompok sosialis. Karakter inilah yang boleh menggerakkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi walhal kebanyakan mahasiswa yang berdemonstrasi adalah buta isu dan mengikuti untuk berseronok-seronok.

Mengikut Stiwell, karakter mempengaruhi 80 peratus daripada kekuatan kepimpinan diikuti dengan ketegasan 10 peratus, pengetahuan dan teknik 5 peratus dan pengaruh lain-lain sebanyak 5 peratus. Kualiti karakter dapat dilihat dalam kemampuan memutus keputusan, moral tinggi, berani, tepat dalam bacaan politik, tenang dalam tekanan dan cintakan kebenaran. Karakter yang berkeperibadian tinggi sanggup merebut dan menundukkan dunia agar kedaulatan idealisme dapat ditegakkan.

Pemimpin mahasiswa haruslah dipilih daripada orang berwatak dan karakter terpuji. Teras karakter adalah akhlak Islamiyyah yang murni dan syumul. Apaguna kehebatan karakter pimpinan mahasiswa jika gagal menjalinkan akhlak untuk akhirat dalam urusan dunia. Setiap urusan ada pahala dan dosa boleh menjadi landasan agar gerakan mahasiswa tidak dinodai oleh perbuatan dan pemikiran sesat. Hasan al Banna menyatakan “demi hidupmu, negeri tidak sempit kerana penduduknya tetapi yang menjadikannya sempit ialah akhlak pemimpin-pemimpinnya”.

Akhlak itu bukanlah semata-mata sikap lemah lembut dan baik dalam pengaulan. Akhlak bukan sahaja terbatas pada memelihara diri daripada pengaulan bebas antara lelaki dengan perempuan dan larangan meminum arak. Akhlak mencakupi hal ini dan lebih luwes lagi dalam aspek kehidupan manusia; termasuk pengendalian diri, benar dalam perkataan, amanah, adil dalam memutuskan, tegas dengan kebenaran, menghormati peraturan, bulat nekad untuk kebaikan, menyuruh amal makruf nahi mungkar dan tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa. Akhlak adalah penghayatan secara berterusan dalam karakter mahasiswa sendiri.


CABARAN GERAKAN MAHASISWA

Cabaran paling getir gerakan mahasiswa adalah membangkitkan kesedaran massa mahasiswa agar bangun mendepani permasalahan ummat. Tradisi masyarakat yang selesa dan mudah memperolehi sesuatu tanpa perjuangan telah menjangkiti perjuangan mahasiswa. Mahasiswa sangat bimbang mengambil risiko dalam menegakkan suara kebenaran. Kesedaran adalah regalia sebelum sesuatu aksi dan forum mahasiswa diadakan. Tanpa kesedaran mahasiswa tidak berjaya mengerahkan keseluruhan kekuatan gerakan mahasiswa sekaligus menyukarkan rakyat dan NGO menyokong sesuatu isu.

Tradisi kebangkitan rakyat di negara ini yang tersangat bergantung kepada karisma tokoh menyebabkan tidak berupaya menghadapi pemerintah jika tiada pemimpin. Penyakit ini juga menimpa gerakan mahasiswa. Kebangkitan mahasiswa terlalu bergantung kepada tokoh seperti Syed Hamid Ali, Anwar Ibrahim, Nordin Razak, Sanusi Osman, Ibrahim Ali, Idris Jauzi dan Ahmad Shabery Chek. Jika tiada tokoh berkaliber, gerakan mahasiswa akan lesu tanpa aksi. Lihat kebangkitan reformasi pada tahun 1998, momentum kekuatan mahasiswa tidak digunakan secara maksima padahal peluang ini iaitu ketika ramai rakyat bangkit berdemonstrasi sepatutnya diambil untuk mengembalikan kuasa mahasiswa sebagai pendesak semasa zaman kegemilangan gerakan 1970an.


KEMAHIRAN DALAM GERAKAN MAHASISWA

Kemahiran pengurusan Organisasi

Tugas utama golongan mahasiswa/belia di Malaysia adalah menyubur kembali tradisi kecemerlangan gerakan mahasiswa/belia yang semakin lesu dan tidak bermaya. Penularan unsur material ke dalam pemikiran masyarakat telah menumpulkan budaya berpersatuan dan kesukarelawan di kalangan ahli masyarakat terutamanya para mahasiswa/belia. Dalam menghadapi dunia yang semakin mencabar ini kita perlu membina generasi mahasiswa/belia yang berjiwa besar dengan competitive frame-work of mind dalam mengemudi pengurusan organisasi mahasiswa/belia yang semakin lesu itu. Justeru, bagi menghidupkan kembali organisasi mahasiswa/belia, para mahasiswa/belia perlu dilengkapi dengan kemahiran pengurusan organisasi.

Menurut Louis A. Allen, “....organisasi merupakan satu mekanisma atau struktur yang membolehkan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi dan bekerja secara cekap-bersama.” Bagi E. Weight Bakke pula “...organisasi adalah merupakan satu masyarakat yang kecil iaitu terdiri daripada kumpulan-kumpulan individu yang sama-sama bersatu sebagai satu kumpulan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi itu”. Pemaknaan organisasi ini memberi peluang kepada para mahasiswa/belia mempelajari dan menguji kemahiran dalam pengurusan sesebuah organisasi.

Penglibatan /mahasiswabelia dalam organisasi mahasiswa/belia amat penting dalam mempersiapkan diri untuk masa hadapan. Disinilah kita melihat organisasi mahasiswa/belia memainkan peranan yang cukup penting sebagai medan latihan dan menjadi wahana untuk memenuhi misi negara. Organisasi mahasiswa/belia adalah satu masyarakat kecil terdiri daripada kumpulan individu-individu yang sama-sama bersatu dalam satu kumpulan dan bekerja secara cekap bagi mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi mahasiswa/belia. Dalam organisasi inilah para mahasiswa/belia diuji, diolah dan diasuh agar kita berkemampuan membuat perancangan program untuk memperbaiki keadaan.

Mahasiswa/belia adalah waris kepimpinan negara perlu mengetahui kemahiran pengurusan organisasi. Dari segi takrifnya perancangan setiap organisasi adalah satu proses yang melibatkan keputusan-keputusan tentang; apa yang dilakukan, bila akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan bagaimana melakukannya sebelum sesuatu tindakan itu dilaksanakan. Perancangan perlu bagi menyediakan rangka matlamat akhir sesuatu tindakan, membantu menyediakan framework penyertaan dalam organisasi, membantu menbongkar peluang dan ancaman-ancaman masa depan, merangka piawaian prestasi (performance standard) serta merangka usaha-usaha pembaikan.

Sebelum program mahasiswa harus melihat prioriti program, kemampuan organisasi dan kewangan. Berdasarkan perkara tersebut kertas projek blue print dirangka. Dengan perancangan yang dirangka akan menyenaraikan utama serta pula menyusunnya mengikut keutamaannya agar ada penyelarasan. Keutamaan program juga banyak bergantung kepada suasana dan bentuk kumpulan sasar serta masalah yang ada.


Kemahiran berfikir

Penyelesaian masalah adalah satu aktiviti harian manusia. Masalah yang dihadapi mungkin mudah atau remeh, ada yang memerlukan pertimbangan yang mendalam dan mungkin ada masalah yang mempunyai jalan penyelesaian yang kabur. Bagi menyelesaikan masalah, manusia memerlukan pemikiran kreatif dan inovatif yang dianggap kunci kepada perubahan dan kemajuan. Kemahiran berfikir adalah antara wahana dalam menjana idea-idea kreatif.

Secara umumnya, kemahiran berfikir adalah satu kemahiran memproses minda untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ainon dan abdullah Hasan, kemahiran berfikir ialah kemahiran menggunakan maklumat untuk pelbagai kegiatan aktif. John Dewey pula menganggap kemahiran berfikir sebagai satu aktiviti mengawal, menguasai dan menyesuaikan diri kepada persekitaran sukar. Costa pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan proses penerimaan rangsangan luar oleh minda melalui deria. Mayer menyifatkan kemahiran berfikir sebagai kemahiran pengolahan mental yang merangkumi pengetahuan, pengamatan dan penghasilan sesuatu.

Apapun definisinya, kemahiran berfikir adalah satu kemahiran menyelesaikan masalah. Ia melibatkan individu mencari dan mengenal pasti makna dan pemahaman terhadap sesuatu perkara, menerbit idea, merekacipta, menerokai pelbagai kemungkinan, merenung nilai, membuat pertimbangan, mentafsir maklumat dan membuat keputusan. Proses berfikir terbahagi dua tahap iaitu tahap persepsi dan tahap pemprosesan. Tahap persepsi, seseorang individu cuba mengenali sesuatu melalui pengecaman dan menterjemahkan sesuatu aktiviti kompleks ke dalam bentuk mudah dan bermakna. Pada tahap pemprosesan pula, kekuatan logik digunakan untuk memproses maklumat yang diterima bagi membuat keputusan, mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah.

Penulis melihat kemahiran berfikir menjadi satu elemen teras kecemerlangan belia. Dengan adanya kemahiran berfikir, para belia akan menjadi seorang pemikir. Pemikir yang baik tidak akan terburu-buru mencari jalan penyelesaian masalah. Mereka akan mengambil masa untuk berfikir, merancang strategi dan bertindak balas sebelum keputusan dibuat. Bagi menyelesaikan masalah, seorang pemikir gemar mengkaji punca-punca masalah dan melakukan penilaian kembali pada setiap keputusan yang dibuat.

Pemikir juga melakukan kaji kendiri (introspection) ke atas kelebihan atau kelemahan sebelum melakukan tindak balas terhadap masalah. Kaji kendiri ialah proses ‘melihat ke dalam diri sendiri’ untuk memerhatikan perkara-perkara yang berlaku dalam fikiran dan perasaan. Kaji sendiri membolehkan kita melakukan penilaian terhadap keupayaan diri dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jika tidak berupaya, mungkin bantuan daripada orang dapat diminta.

Belia/mahasiswa sebagai pemikir mestilah bersifat fleksibel dengan menerokai kemungkinan-kemungkinan, alternatif dan pilihan. Setiap masalah diselesaikan dengan pelbagai cara. Seorang pemikir berfikiran terbuka, prihatin tentang adab al-ikhtilaf, reseptif dan dapat menerima cadangan orang lain. Idea yang berbeda dikaji diselidik, dikaji dan dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.


Kemahiran sosial

Jangan bersikap elitis. Pimpinan gerakan mahasiswa/belia harus merakyatkan diri mereka dengan para pengikut dan rakyat sekitar kampus. Begitu juga hubungan dengan pentadbiran universiti, pimpinan mahasiswa harus boleh berinteraksi dalam suasana kondusif dan mesra.

Musuh harus dilayani dengan mesra tanpa diskriminatif dan emotif. Kasih sayang perlu dijalin dalam interaksi dengan pihak berlawanan.

No comments:

Nota Diri

Nama: Mohamad Ridhwan Bin Alias

Pendidikan

+ Mendapat pendidikan dalam Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Major: Sejarah, Minor: Antropologi dan Sosiologi)

+ Diploma Pendidikan, MPTAA

Fokus Penulisan

+ Sejarah dan politik terutamanya di Malaysia, Timur Tengah, Gerakan Islam dan Gerakan Mahasiswa/Anak Muda.

Penafian

+ Penulis bukan ustaz
+ Penulis bukan pakar
+Segala pembacaan perlu dibuat lebih lanjut untuk pemurnian fakta.
+ Segala penulisan adalah pendapat peribadi.